POZnań

Podsumowanie prac Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej

Poznański Rower Miejski  Foto: ZTM / materiały prasowe

Dwa projekty uchwał opiniowali radni Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej. Regulują one zasady programu “POZnań – i zamieszkaj”, adresowanego do osób średniozamożnych, które nie mają szans na przydział mieszkania komunalnego, ale też – z różnych przyczyn – trudno im uzyskać kredyt hipoteczny. Radni zapoznali się też z raportem o działaniu systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego w 2020 roku.

Przygotowywany przez miasto program “POZnań – i zamieszkaj” jest jednym z elementów realizacji “Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027”. Ma pomagać w zabezpieczeniu potrzeb lokalowych mieszkańców, którzy mają dochody zbyt wysokie, by ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego, ale jednocześnie zbyt niskie, by uzyskać kredyt hipoteczny. Miasto chce im zaoferować wsparcie.

Program przewiduje m.in. możliwość pozyskania przez miasto bezzwrotnego finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat. Środki na ten cel będzie rozdzielał Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu gminy mogą obniżyć koszty inwestycji mieszkaniowych, budowane mieszkania będą tańsze, zatem przyszli najemcy nie będą musieli gromadzić tak dużej kwoty tzw. partycypacji, jak w przypadku dotychczasowych TBS-ów. Najemcy będą także mogli wystąpić o dopłatę do czynszu w pierwszych latach najmu.

Program ma być zachętą do pozostania w Poznaniu dla średniozamożnych rodzin, które chcą się rozwijać, a warunki lokalowe im na to nie pozwalają. W takiej sytuacji zwykle wyprowadzają się z miasta, szukając poza nim domu lub większego mieszkania, które kosztują tyle, ile małe mieszkanie w mieście.

Uchwała ws. sprawie przyjęcia programu “POZnań – i zamieszkaj”, z którą zapoznawali się dziś radni, opisuje tryb i zasady przeprowadzani naboru wniosków do programu, określa kryteria dochodowe (dolny i górny limit dochodowy), ustala kryteria pierwszeństwa wraz z liczbą punktów przysługujących za ich spełnienie, określa też rolę i znaczenie Komisji rozpatrującej wnioski. W programie będzie można uzyskać punkty za spełnienie określonych warunków np. deklarację wyprowadzenia się z mieszkania komunalnego, figurowanie w kolejce do mieszkania z zasobów TBS-ów, posiadanie książeczki mieszkaniowej wydanej przed 90 rokiem i inne.

Miasto chce powierzyć realizację programu “POZnań – i zamieszkaj” Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, które jest spółką ze 100% udziałem miasta. To znaczy, że PTBS ma budować mieszkania i je wynajmować. Mieszkania w ramach programu mają być dostępne w ramach już realizowanej inwestycji na Strzeszynie, a także planowanej – na ul. Żelaznej.

Miejscy urzędnicy zapewniają, że uruchamiany program “POZnań – i zamieszkaj” ma być skierowany do rodzin “normalnych”, czyli średniozamożnych, dla których miasto nie miało dotąd żadnej oferty mieszkaniowej. Wszyscy radni (15) zasiadający w komisji byli za przyjęciem uchwał ws. programu “POZnań – i zamieszkaj”.

Poznański Rower Miejski

Raport o funkcjonowaniu systemu rowerów miejskich w roku 2020 przedstawił dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego – Jan Gosiewski. Powiedział, że początku sezonu uruchomiono 8 nowych lokalizacji i 87 nowych rowerów 4. generacji. Wycofano z użytku 242 najbardziej wyeksploatowanych rowerów 3 generacji.

1 kwietnia, decyzją rządu, zawieszono miejskie systemy rowerów w całym kraju. Uruchomiono je ponownie dopiero 6 maja, ale od tego momentu liczba wypożyczeń znacznie spadła. We wrześniu miejski system rowerowy rozbudowano o kolejnych 19 lokalizacji i 97 rowerów. Zdecydowano też o wydłużenie sezonu do 23 grudnia, ze względu na ograniczenia w komunikacji zbiorowej.  5,8 mln zł to wydatki poniesione przez miasto na funkcjonowanie systemu w roku ubiegłym. Co oczywiste, ze względu na pandemię Covid-19 i związane z tym m.in. zamknięcie szkół, liczba użytkowników rowerów miejskich była znacznie mniejsza niż rok wcześniej, dużo mniejsze były też wpływy z wypożyczeń rowerów.

W 2021 roku planowane jest uruchomienie 7 nowych stref zwrotów rowerów i 87 nowych rowerów 4 generacji. Do dyspozycji poznaniaków będzie 1740 rowerów miejskich. Nie wiadomo jeszcze, ile rowerów 3. generacji trzeba będzie wycofać na początku sezonu. Przechodzą one teraz przeglądy techniczne. Dyrektor Gosiewski poinformował, że w tym roku zlikwidowana zostanie opcja bezpłatnych 20. minut korzystania z roweru. Ta opcja pozostanie dostępna tylko dla posiadaczy właścicieli biletów okresowych komunikacji miejskiej.

Użyte w artykule zdjęcia: ZTM / materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz