POZnań

Prezydent będzie odpowiedzialny za cennik obiektów sportowo-rekreacyjnymi na osiedlach

Stadion lekkoatletyczny na Golęcinie  Foto: materiały prasowe / PIM

Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. Nie obyło się jednak bez dyskusji i pytań.

Z początkiem ubiegłego roku na Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta nałożono dodatkowe obowiązki związane z realizacją zadań dotyczących utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych położonych na terenach miejskich nieruchomości przekazanych do Wydziału m.in. z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

Dotychczas do WWJPM przekazano części trzech nieruchomości miejskich przy ul. Nadolnik, Majakowskiego i al. ks. Radziejewskiego. Zlokalizowane są na nich obiekty sportowo-rekreacyjne takie jak np. boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem i monitoringiem, boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw i urządzeniami siłowni zewnętrznej, boisko do koszykówki oraz skatepark. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji umożliwiały zorganizowanym grupom odpłatne korzystanie na wyłączność z części wskazanych obiektów. Ponadto w bieżącym roku nastąpi przekazanie kolejnej nieruchomości, położonej przy ul. Bobrzańskiej. Mając na uwadze trudną sytuację budżetową Miasto uznaje, że zasadne jest pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z zawierania umów dotyczących korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Środki te będzie można przeznaczyć na ich bieżące utrzymanie oraz konserwację i naprawy.

Powierzenie Prezydentowi uprawnienia do kształtowania wysokości cen i opłat pozwoli na szybsze i bardziej elastyczne weryfikowanie ich wysokości, przy uwzględnieniu m.in. wzrostu cen towarów i usług oraz kosztów utrzymania. Proponowaną wysokość cen i opłat Prezydent będzie konsultował z właściwą terytorialnie jednostką pomocniczą.

Radna Lidia Dudziak i przewodniczący Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo Bogdan Nowak zabrali głos w sprawie parku rekreacji na Starołęce, którym nie zarządza jeszcze Wydział Wspierania, ale ma się to docelowo stać. Dudziak i Nowak apelowali, aby obiekt był przede wszystkim dostępny dla mieszkańców Starołęki, głównie dzieci i młodzieży, a nie wykorzystywany na cele komercyjne. Podobnego zdania była przewodnicząca Komisji Monika Danelska, zdaniem której powinno się zagwarantować mieszkańców, aby mogli z tych obiektów korzystać. Nad takim uregulowaniem tematu warto nad tym się pochylić, aby komercja nie była priorytetem. Z kolei radny Przemysław Polcyn zwracał uwagę, że warto zapewnić możliwość korzystania z takich obiektów różnym podmiotom w różnych godzinach, regulamin użytkowania może stworzyć rada osiedla w porozumieniu z urzędnikami.

Dyrektor WWJPM Arkadiusz Bujak zwracał uwagę, że obiekt na Starołęce nie jest jeszcze przejęty przez Wydział, a poruszane przez radnych kwestie nie są przedmiotem samej uchwały. Podkreślał, że można połączyć korzystanie z obiektu przez mieszkańców i wynajmowanie podmiotom. Zdaniem radnej Lidii Dudziak to z Radą Osiedla powinny być konsultowane decyzje o tym czy obiekt powinien być wynajmowany na cele komercyjne, jednak jak zapewnił Sekretarz Miasta Stanisław Tamm, właśnie dlatego do tych zadań wyznaczono Wydział Wspierania, aby współpraca z radami osiedli była bliska. Dyrektor Bujak dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Osiedle wystąpiło do Miasta o przekazanie obiektu w zarządzanie, wtedy mogło by uczestniczyć w jego utrzymywaniu

Ostatecznie Komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / PIM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz