POZnań

Zakończyła się 41. sesja Rady Miasta Poznania

rada miasta  Foto:

Rada Miasta Poznania dokończyła we wtorek 41. sesję, przerwaną tydzień temu ze względów technicznych. Wśród 35 punktów porządku obrad było pięć uchwał ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także stanowisko zachęcające poznaniaków do szczepienia przeciw Covid-19.

Sesja rozpoczęła się smutnym akcentem. Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz poinformował, że w ostatnią sobotę (30 stycznia) zmarł Michał Parysek, były radny (1994-1998) i członek zarządu miasta Poznania (1998-2002), odpowiedzialny za inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne. Radni uczcili Jego pamięć minutą ciszy. Michał Parysek miał 64 lata.

W kolejnym punkcie radni zagłosowali za przyjęciem stanowiska zachęcającym do powszechnego szczepienia się przeciw Covid-19. W stanowisku Rada Miasta Poznania apeluje do wszystkich mieszkańców Poznania o zaszczepienie się przeciw COVID-19, co w efekcie pozwoli na uniknięcie zachorowania na tę chorobę bądź też na łagodniejsze jej przejście. Takie działanie będzie nie tylko głosem rozsądku, ale i wyrazem odpowiedzialności. W tym wypadku wszyscy radni głosowali “za”. 

Ostra i długa dyskusja wywiązała się w punkcie dotyczącym stanowiska ws. potępienia ostatnich aktów wandalizmu w Poznaniu. Radny Wojciech Chudy stwierdził, że intencją autorów tego stanowiska jest potępienie Strajku Kobiet. Radny Przemysław Alexandrowicz, potwierdził, że tak rzeczywiście jest. Zwrócił przy tym uwagę, że na demonstracjach Strajku Kobiet pojawiały się słowa wulgarne i obelżywe. Inni radni zwracali uwagę, że w stanowisku chodzi o potępienie wszelkich aktów wandalizmu, niezależnie od tego, kto ich dokonuje. Ostatecznie 15 głosami “za”, 18 głosami “przeciw” i jednym “wstrzymuję się” radni nie zdecydowali się na przyjęcie stanowiska.

W kolejnym punkcie zdecydowali o przedłużeniu terminu wniesienia opłat za sprzedaż alkoholu w lokalach. Urzędnicy zaproponowali Radzie, by przesunąć termin I i II raty opłat na 30 września. Chodzi o to, by pozbawieni możliwości prowadzenia działalności, nie płacili za okres, kiedy firmy nie działają i nie zarabiają. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że w ubiegłym roku prowadzenie sprzedaży w lokalach nie było możliwe przez 134 dni. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w tej sprawie. 

W kolejnej części obrad radni przyjęli pięć uchwał ws. planów zagospodarowania. Są to uchwały dla obszaru “Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej, “w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej”, “W rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej”, “Podolany Południe” – część A w Poznaniu, oraz “W rejonie ulicy Deszczowej”.

Radni przyjęli też uchwałę ws. nazwania skweru w rejonie skrzyżowania Al. Niepodległości i Armii Poznań imieniem ppłk Andrzeja Rzewuskiego. Wnioskodawcą uchwały jest radny Łukasz Kapustka, który zaproponował by w ten sposób uhonorować niezwykle ciekawą postać z naszej najnowszej historii. ppłk Andrzej Rzewuski brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu powstania opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną. W listopadzie 1944 roku otrzymał stanowisko komendanta Okręgu Poznań AK. Funkcję objął w styczniu 1945 roku po przybyciu do Wielkopolski. W lutym 1945 roku wziął udział w walkach o Cytadelę w szeregach tzw. Cytadelowców. Po wojnie prześladowany przez bezpiekę, popełnił samobójstwo w więzieniu. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały w tej sprawie. 

Zdecydowali też o nadaniu parkowi na os. Tysiąclecia nazwy Traszki Ratajskie. Park obejmuje użytek ekologiczny “Traszki Ratajskie”, który jest terenem chronionym ze względu na dużą wartość przyrodniczą. W 2011 roku powołano użytek ekologiczny w tym miejscu w celu ochrony populacji płazów (traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, żaba wodna, grzebiuszka ziemna) oraz realizacji zadań dydaktycznych.

Rada Miasta Poznania przyjęła też uchwałę ws. ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii antysmogowych. Jej pomysłodawcą jest radny Michał Grześ, który wskazywał m.in. na możliwość budowy chodników antysmogowych. Dzięki promieniom słonecznym na ich powierzchni dochodzi do redukcji szkodliwych związków ze spalin samochodowych, które znajdują się w powietrzu. Uchwała wskazuje, by działania miasta zostały skierowane na zwiększenie udziału rozwiązań pozwalających redukować substancje szkodliwych z powietrza z wykorzystaniem urządzeń antysmogowych oraz innych rozwiązań neutralizujących negatywny wpływ smogu na zdrowie. Wśród rozwiązań, które uchwała wskazuje są m.in. chodniki antysmogowe, farby antysmogowe oraz urządzenia absorbujące zanieczyszczenia, w tym tzw. zielone ściany.

Od wielu lat miasto ustala strefy cen oraz ceny urzędowe (maksymalne) i stawki taryfowe za przewozy taksówkami. Dotąd w Poznaniu obowiązywała maksymalna opłata początkowa 7 zł. Zgodnie z nową uchwałą będzie można podwyższyć obecnie obowiązujące opłaty do 9 zł za “trzaśnięcie drzwiami” i maksymalnie 4 zł za kilometr. Wnioskowali o to sami taksówkarze i proponowali nawet wyższe stawki 10, 12 i 14 zł za “trzaśnięcie drzwiami”. Należy przy tym zaznaczyć, że korporacje taksówkowe, a także kierowcy świadczący usługi przewozowe za pośrednictwem aplikacji np. Uber i Bolt mają niższe ceny niż te, na które pozwala miasto. Należy przy tym zaznaczyć, że korporacje taksówkowe, a także kierowcy świadczący usługi przewozowe za pośrednictwem aplikacji np. Uber i Bolt mają niższe ceny niż te, na które pozwala miasto. Uchwały o cenach maksymalnych są przyjmowane ze względu na ciągle zdarzające się nadużycia, polegające na naciąganiu przyjezdnych, którzy wsiadają do taksówek na dworcu czy lotnisku.

Jednym z  kolejnych punktów porządku obrad był projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. “Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023”. Program jest formą wsparcia dla młodych osób chorujących onkologicznie, które chcą w przyszłości mieć dzieci, albo już je mają i chcą mieć więcej, ale – w sytuacji choroby nowotworowej – nie mogą ich mieć. Jego głównym celem jest wsparcie psychoonkologiczne i zabezpieczenie płodności na okres 24 miesięcy u 30% mężczyzn i kobiet w wieku 18-40 lat zamieszkałych w Poznaniu, którzy zachorowali na nowotwory złośliwe w latach 2021-2023. Obejmie on 75 mężczyzn i 120 kobiet w latach 2021-2023. Po dyskusji radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w tej sprawie.

Burzliwą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli polityki ekologicznej miasta w zakresie troski o czystość powietrza. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Klaudia Strzelecka przedstawiła radnym część ustaleń komisji i wyjaśniła, że protokół kontroli przekazano Prezydentowi Miasta. Kontrola trwała od 2016 roku. Komisja badała m.in. efektywność programu wymiany pieców “Kawka”, kontrole jakości powietrza i sposoby eliminacji pyłów szkodliwych, efektywność programów profilaktycznych i promocyjnych, Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania, a także efektywność działań Pełnomocnika Prezydenta ds. jakości powietrza. 

Raport Komisji Rewizyjnej skrytykowała radna Dominika Król, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, która stwierdziła, że nie uwzględniono w nim wielu antysmogowych działań miasta – zauważyła m.in. że nie podano w nim informacji o zakupie ekologicznych pojazdów komunikacji miejskiej, tj. autobusów elektrycznych.  Ostatecznie radni 17 głosami “przeciw”, 13 głosami “za” i 1 głosem wstrzymującym się odrzucili projekt uchwały ws. zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej.

W ramach wolnych wniosków głos zabrał poseł Franek Sterczewski, który zaapelował do Prezydenta i Rady Miasta Poznania o podjęcie działań ratujących poznańską branżę gastronomiczną. Wskazał, że jednym z działań, których ta branża oczekuje, jest zniesienie opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu. Zwrócił się też do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych o obniżanie czynszów właścicielom lokali.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz