Aglomeracja

Cudzoziemcy w Wielkopolsce. Najwięcej Ukraińców

Poznań za pół ceny - Stary Rynek  Foto: Jakub Pińdych / PLOT

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wydane w województwie wielkopolskim przekroczyła 40 tys. osób informuje w rocznym podsumowaniu Urząd do Spraw Cudzoziemców. Prawie 70 proc. tej grupy stanowią obywatele Ukrainy. Przeważają osoby młode, w przedziale wiekowym 20-39 lat.

Według danych Urzędu do głównych grup obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie wielkopolskim należą obywatele: Ukrainy – 28,2 tys. osób, Białorusi – 1,4 tys. osób, Gruzji – 1,3 tys. osób, Niemiec – 1,2 tys. osób oraz Mołdawii – 0,7 tys. osób.

Około 60 proc. cudzoziemców w województwie wielkopolskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a 27 proc. w przedziale 40 – 59 lat. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 25,4 tys. osób (63 proc.), w porównaniu do 15,2 tys. kobiet.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców w województwie wielkopolskim dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 78 proc., zarejestrowany pobyt obywatela UE – 11 proc. oraz zezwolenia na pobyt stały – 9 proc.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Według dostępnych badań statystycznych, największą liczbę migrantów stanowią osoby przyjeżdżające do pracy oraz studenci uczelni wyższych. Na terenie metropolii poznańskiej przed epidemią przebywało ok. 100 tys. Ukraińców, z czego przeważającą część, bo aż 66%, stanowili mężczyźni.

Użyte w artykule zdjęcia: Jakub Pińdych / PLOT

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz