K U L T U R A

Do Muzeum po kliknięciu myszką

Wirtualne Muzeum Archeologiczne  Foto: materiały prasowe

“Muzeum pod wirtualną lupą” to oryginalna prezentacja zbiorów archeologicznych. Specjalny projekt samodzielnego wirtualnego zwiedzania wystaw stałych przygotowało Muzeum Archeologicznego oraz Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci.

Okoliczności pandemii obnażyły braki w ofercie zwiedzania online. Z dnia na dzień potrzeba zdalnego dostępu do dziedzictwa kulturowego była coraz bardziej widoczna. Ponad to forma takiego obcowania z dziedzictwem jest bliższa osobom z młodszego pokolenia – mówi Łukasz Bartkowiak z Muzeum Archeologicznego.

Zeskanowano 5 wystaw stałych w Pałacu Górków, jako rodzaje wirtualnych spacerów oraz fragmenty ekspozycji w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, jako spojrzenia z innego punktu widzenia, niedostępnego w zwyczajnym zwiedzaniu. Przyniesie to poczucie wyjątkowości i ma na celu zaintrygować oraz skłaniać do zadawania pytań.

Muzealnicy przygotowali także cyklu nagrań, prezentujących dokładniejsze omówienie muzealnych artefaktów. Są one z jednej strony fachowe ale jednocześnie podane w vlogowej, prostej formie. Projekt stawia także na interakcję! Na profilach społecznościowych muzeum będzie można wziąć udział w zagadkach i historycznych quizach.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz