Aglomeracja

Ile może dorobić emeryt i rencista? Są nowe limity

Seniorzy  Foto: sxc

Emeryt, czy rencista może sobie dorobić, jeśli świadczenie wypłacane przez ZUS nie wystarcza na jego potrzeby. By emerytura nie została umniejszona bądź zawieszona trzeba jednak uważać. Ważne są limity zarobków, a te od września zmalały.

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września to kwota 3.517,20 zł.

Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130% przeciętnego wynagrodzenia – informuje Marlena Nowicka z wielkopolskiego ZUS – od 1 września kwota ta wynosi 6.531,90 zł.

Kwoty te będą obowiązywać do 30 listopada 2020 r. i zapewne za trzy miesiące się zmienią. Gdy przekroczony zostaje próg 70% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś, gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, o kwotę 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach – dodaje Marlena Nowicka.

Użyte w artykule zdjęcia: sxc

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz