Aglomeracja

Szkoły nadal zamknięte – są terminy matur i egzaminów ósmoklasisty

Matura 2013 w XVII LO w Poznaniu  Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Szkoły mają zostać zamknięte do 24 maja, egzamin ósmoklasisty rozpoczną się 16 czerwca, a matury 8 czerwca. Nadal nie wiadomo czy uczniowie wrócą do szkół w tym roku szkolnym.

Matury będą miały tylko część pisemną. Ze względu na sytuację zrezygnowano z części ustnej. Wcześniej ich rozpoczęcie zaplanowane było na 4 maja. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca. Tutaj też pandemia mocno skorygowała plany, które zakładały ich rozpoczęcie 21 kwietnia.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił dzisiaj, że szkoły zostają nadal zamknięte. Nowy terminem jest 24 maja, ale może zostać jeszcze przedłużony. Tradycyjne lekcje zostały zawieszone 12 marca, a 25 marca rozpoczęto edukację na odległość. Od tego momentu nauczyciele mają obowiązek realizować podstawę programową i mogą wystawiać stopnie.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / ag