Aglomeracja

Zasiłek dla objętych kwarantanną po powrocie do Polski

banknoty  Foto: sxc

Osoby, które po powrocie do kraju objęte są kwarantanną, mogą uzyskać zasiłek chorobowy. Warunkiem jest złożenie oświadczenia najpóźniej 3 dni robocze po zakończeniu obowiązkowej czternastodniowej izolacji.

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, czy zleceniodawcy, a osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS – wyjaśnia Marlena Nowicka z poznańskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oświadczenie może być przekazane elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, pracodawca w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki, lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe – podkreśla Marlena Nowicka.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie zus.pl, w zakładce koronawirus.

Użyte w artykule zdjęcia: sxc

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz