Aglomeracja

Pracownicy i studenci UM pomogą z COVID-19

Lekarze będą wystawiali elektroniczne zwolenienia  Foto:

W piątek 13 marca wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał porozumienie z rektorem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Andrzejem Tykarskim, w ramach którego studenci medycyny – wolontariusze – będą wspierać działalność szpitali i Sanepidu.

W związku z podpisanym porozumieniem wojewoda Łukasz Mikołajczyk może skierować studentów medycyny (IV, V i VI rok) – wolontariuszy – do pracy w podmiotach leczniczych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowaniem na chorobę zakaźną COVID-19.

Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie rektora Uniwersytetu Medycznego w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Studenci będą wspierać m.in. wstępną segregację chorych. Bardzo cenna jest deklaracja rektora dotycząca możliwości wykonywania badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa. Ta pomoc pozwoli nam przyspieszyć działania związane z badaniem próbek pobranych od osób będących w kwarantannie. To dla nas kluczowe, aby na tym wstępnym etapie zapobiegać niebezpieczeństwu – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. – Dziękuję bardzo wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy dziś są naszymi bohaterami, i którzy swoją postawą czynią wielkie rzeczy – dodaje wojewoda.

Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Tykarski zadeklarował wojewodzie kluczowe dla systemu opieki zdrowotnej wsparcie w zakresie badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa w laboratoriach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jesteśmy przygotowani do realizacji badań. Mamy odpowiedni sprzęt i kadrę specjalistyczną do przeprowadzenia badań. W razie potrzeby możemy wprowadzić zmianowy system pracy, co spowoduje, że będziemy mogli tygodniowo przebadać do tysiąca przypadków – mówi rektor prof. Andrzej Tykarski.

Zadeklarował on też pełne wsparcie szpitali klinicznych poznańskiego Uniwersytetu Medycznego dla działań na rzecz walki z koronawirusem.

Użyte w artykule zdjęcia:

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium