POZnań

Koronawirus a praca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Koronawirus UEP  Foto: materiały prasowe / UEP

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu pracuję bez większych problemów. Zajęcia odbywają się normalnie. Jesteśmy dalecy od paniki, ale stosujemy się do wszystkich zaleceń Inspekcji Sanitarnej i Ministra Zdrowia – tłumaczą władze uczelni.

Na uczelni został powołany specjalny zespół ds. sytuacji kryzysowych związanych z koronawirusem. Jest on w stałym kontakcie z Ministerstwem. Do tej pory zostały podjętych kilka ważnych decyzji. Zarządzeniem Rektora wstrzymano wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe do państw objętych zaleceniami GIS.

Wydano komunikat, że każdy członek wspólnoty Uczelni, który przyjeżdża z państw objętych zaleceniami GIS zobowiązany jest w trybie natychmiastowym przesłać na adres mailowy Uczelni, informację o dacie powrotu i państwie, z którego powrócił. Niniejsze dotyczy wyjazdów służbowych jak i prywatnych. W przypadku planowanych wyjazdów prywatnych poza granice Polski, zobowiązuję się wszystkich członków wspólnoty Uczelni do wcześniejszego poinformowania drogą mailową do Biura Rektora o terminie i miejscu planowanego wyjazdu. Ponadto, w związku z pobytem poza granicami Polski, jak również w związku z kontaktowaniem się z osobami, które przebywały za granicą Polski w państwach objętych zaleceniami GIS, zobowiązuje się (niezależnie od zawiadomienia właściwych organów państwowych) do niezwłocznego poinformowania Uczelni drogą elektroniczną, o zaobserwowanych u siebie objawach mogących wskazywać na ryzyko zachorowania spowodowanego koronawirusem COVID-19.

Dodatkowo na stronie internetowej Uczelni, została stworzona specjalna zakładka, gdzie umieszczane są wszelkie komunikaty i zarządzenia dotyczące zagrożenia spowodowanego koronawirusem http://uap.edu.pl/start/koronawirus/

Wywieszono specjalne punkty informacyjne, gdzie umieszczane są komunikaty wydawane przez Inspekcję Sanitarna i Władze Uczelni, które dotyczą zagrożenia spowodowanego koronawirusem.

Jak do tej pory Władze Uczelni w związku z zaistniałą sytuacją w kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa, podjęły jedną decyzję o przeniesieniu na inny termin Międzynarodowej Konferencji Motion Design MOGIK, jaka miała odbyć się w ostatni weekend marca. (odbędzie się 6-7 czerwca tego roku).

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UEP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium