BizNews

Firma z Opalenicy ukarana

Seniorzy  Foto: Christian Langballe

Ponad 85.000 złotych muszą zapłacić właściciele firmy z Opalenicy, która podczas organizowanych pokazów oferowała urządzenie do filtrowania wody. Podsuwane podczas spotkań dokumenty do podpisu zawierały zapisy łamiące prawo.

Firma zapraszała konsumentów na prezentacje, w trakcie których oferowała urządzenie do filtrowania wody, a przy zakupie, nabywcy otrzymywali do podpisu umowę o świadczenie usług rozbudowy instalacji wodnej o system filtracji wody – wyjaśnia Marek Niechciał z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w umowie znajdowały się postanowienia wyłączające prawo do odstąpienia od niej po wykonaniu usługi.

Tymczasem zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, czyli np. przez telefon czy internet, można odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia. Ta sama ustawa przewiduje również, że nie można odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeśli została ona w całości wykonana a konsument zgodził się na to, wiedząc że utraci prawo do odstąpienia.

Jednak z przepisów wynika, że gdy przedsiębiorca sprzedaje towar i jednocześnie wykonuje usługę, to stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży rzeczy – dodaje Marek Niechciał – na tej podstawie prezes UOKiK stwierdził, że zgodnie z ustawą konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umów zawieranych z firmą Kangen w terminie 14 dni od zakupu, a przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd.

W trakcie postępowania UOKiK ustalił, że wspólnicy zaniechali praktyki od 18 marca 2019, ponieważ zamknęli działalność spółki. Ponadto, spółka stoi na stanowisku, że wszystkie spory z konsumentami zostały zakończone polubownie.

Ustalenia te dały podstawę do złagodzenia kar, a suma nałożona na wspólników to 85.577 złotych. Przedsiębiorcy odwołali się od decyzji UOKiK do sądu.

Użyte w artykule zdjęcia: Christian Langballe

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz