POZnań

Bogdanka nie będzie wylewać

ciek Bogdanka  Foto: materiały prasowe / PIM

Powstanie nowy kolektor w ciągu cieku Bogdanka. Będzie on miał większą przepustowość i dzięki temu, przy okazji intensywnych opadów, woda przestanie występować z brzegów i zalewać okoliczne tereny.

Obecnie Bogdanka, od ul. Pułaskiego do rzeki Warty, płynie krytymi kanałami, pod terenami sportowymi oraz ulicami Przepadek i Północną, a dalej pod byłą stacją PKP, do ul. Garbary. Tam skręca na północ i biegnie wzdłuż ul. Szelągowskiej. Wylot do Warty znajduje się w odległości ok. 200 m przed skrzyżowaniem z ul. Winogrady.

Stary kolektor ma już ponad 100 lat i jego przepustowość nie przystaje do aktualnej wielkości Poznania, w którym mieszka obecnie czterokrotnie więcej osób niż w czasach, gdy był budowany. To dlatego podczas intensywnych opadów deszczu zbiornik retencyjny Bogdanki o pojemności ok. 30 tys. metrów sześciennych, zlokalizowany między ul. Nad Wierzbakiem a ul. Pułaskiego, przepełnia się, a przyległe tereny są zalewane. Budowa nowego kolektora o średnicy 2,4 m wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w tym rejonie i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, co jest obecnie jednym z największych wyzwań samorządów – tłumaczy Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na nowy kolektor – oprócz systemu rur – składają się również komory, urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe, kanalizacja kablowa na potrzeby monitoringu oraz wylot do rzeki Warty. Ma zostać zbudowany metodami bezwykopowymi, przy użyciu mikrotunelingu, co zminimalizuje konieczność prowadzenia robót ziemnych, a także ograniczy kolizje z istniejącymi sieciami podziemnymi.

Zaplanowano, że rurociąg o przekroju 2,4 m będzie przebiegał od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi.

Do zwycięzcy przetargu będzie należało m.in. zaktualizowanie rozwiązań technicznych istniejącego projektu budowlanego, uzyskanie wszystkich prawomocnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania inwestycyjnego, a także przygotowanie kosztorysu inwestorskiego. Będzie miał na to około roku od podpisania umowy. Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać swoje oferty do 17 października.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / PIM

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz