Indeks giełdowy w dzienniczku ucznia

Autor: bigbiciq. Poznań, 28 Lutego 2019

Prawie 240 uczniów z czterech ostatnich klas szkół podstawowych będzie mogło uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymają indeksy i wiedzę od wykładowców pracujących na uczelni.

Do 4 marca 2019 r. potrwają zapisy na Akademię Młodego Ekonomisty (program dla klasy 7 i 8) i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (program dla klasy 5 i 6). Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy i praktycy biznesu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 marca 2019 r. Każdy semestr obejmuje sześć zajęć. Podczas 1,5-godzinnych wykładów młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, a także otaczającej nas rzeczywistości, w której przepływy pieniężne są odczuwalne dla każdego. Celem zajęć jest również wykształcenie postaw przedsiębiorczych i umiejętności miękkich, ważnych dla przyszłego człowieka sukcesu.

Wykłady są połączone z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, czy też twórców kampanii reklamowych. Spotkania mają charakter interaktywny. Po części wykładowej młodzież pracuje w grupach nad konkretnym projektem a następnie prezentuje swoje rozwiązania problemu biznesowego na forum. Uczy to nie tylko rzeczowej wiedzy, ale też pracy w grupie, myślenia zadaniowego, innowacyjnego rozwiązywania problemów i umiejętności prezentacji publicznej wyników swoich prac. Te kompetencje zostały przez światowych naukowców określone, jako kluczowe w XXI wieku.

Podatki, ekspansja na rynki zagraniczne, podstawy zarządzania firmą, kampania reklamowa – te pojęcia przestaną być obce dla młodych studentów ekonomii. Słuchacze AME i EUD zaznajomią się również ze sztuką autoprezentacji, przywództwa oraz podejmowania decyzji. W tym samym czasie na zajęcia z ekonomistami i psychologami zapraszamy także rodziców (również nieodpłatnie).

Zapisy drogą elektroniczną dokonywane są przez strony:

AME: www.gimversity.pl

EUD: www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Użyte w artykule zdjęcia: UEP

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.