POZnań

Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Lotnisko Ławica  Foto: lepszyPOZNAN.pl /Piotr Rychter

Dziś wieczorem w Porcie Lotniczym Ławica odbędą się ćwiczenia zgrywające współdziałanie służb w sytuacji zagrożenia pożarowo – bombowego.

Ćwiczenia wiążą się z widocznymi działaniami różnych służb oraz z efektami wizualnymi (jak dym) oraz dźwiękowymi, które pojawią się w budynku Portu.

Program ćwiczeń obejmuje między innymi:

Doprowadzenie przez pozoranta do symulowanego pożaru.
Podejrzenie, że pozorant posiada w bagażu materiały niebezpieczne.
Ucieczka pozoranta w kierunku wyjścia głównego z terminala.
Działanie służb w celu ujęcia pozoranta.
Jednoczesna ewakuacja osób znajdujących się w zagrożonych strefach terminala.
Koordynacja i działanie służb ochrony oraz służb ratunkowych.

Wszystkich, którzy mogą z tego tytułu odczuć niedogodności przepraszamy, a ćwiczenia służą sprawdzeniu bezpieczeństwa i jego zapewnieniu w mogących wystąpić w przyszłości sytuacjach kryzysowych.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl /Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz