Aglomeracja

Powiat Poznański z absolutorium

Powiat Poznański - sesja głosowanie Foto: materiały prasowe

Podczas środowej sesji radni powiatu poznańskiego po raz ostatni w tej kadencji udzielili absolutorium zarządowi powiatu poznańskiego z wykonania budżetu za rok 2017.

W 2017 r. dochody powiatu wyniosły ponad 289 mln zł, a wydatki nieco ponad 288 mln zł. W ubiegłym roku powiat musiał oddać też do budżetu centralnego aż 25 milionów złotych tzw. podatku janosikowego.

W minionym roku udało się wyremontować i przebudować łącznie aż 31 kilometrów dróg. W tym zakończono nie tylko kompleksową modernizację ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach, czy ul. Poznańskiej w Skórzewie, ale wybudowano ścieżki rowerowe, zamontowano nowoczesne sygnalizacje świetlne, tzw. kocie oczka np. w Kicinie i ułożono pięć kilometrów nakładek bitumicznych. Z kolei most na rzece Wirynce zyskał nową konstrukcję i chodniki.

Nasze wnioski o dofinansowanie modernizacji dróg mają praktycznie stuprocentową skuteczność, dlatego utrzymujemy bardzo wysokie tempo inwestycyjne. W ubiegłym roku dzięki unijnym środkom rozpoczęliśmy największą inwestycję drogową w powiecie – przebudowę siedmiokilometrowej drogi z Kleszczewa do Zalasewa – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Co roku też rosną wydatki na oświatę, w tym na kształcenie zawodowe, które jest prowadzone na jednym z najwyższych poziomów w kraju. W minionym roku powiat zainwestował w oświatę ponad 50 milionów złotych, dzięki czemu przeprowadzono kolejne remonty, rozbudowy szkół, w tym budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.

Finansowaliśmy zajęcia pozalekcyjne, projekty edukacyjne. Jak co roku, dla najlepszych uczniów ufundowane zostały stypendia naukowe. Ale to nie wszystko. Kolejne 15,4 mln zł przeznaczono na tak zwaną edukacyjną opiekę wychowawczą czyli między innymi poradnie pedagogiczno-psychologiczne, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Subwencja z budżetu państwa na oświatę nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń dla naszych nauczycieli. Dlatego od lat nie szczędzimy pieniędzy na edukację – mówi starosta poznański.

Rehabilitacja zawodowa, Powiatowy Urząd Pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie czy domy pomocy społecznej – to tylko niektóre przykłady prowadzonej przez powiat bardzo aktywnej polityki pomocy społecznej. W ubiegłym roku sprawy społeczne pochłonęły 9,5 miliona złotych. Z kolei na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze wydano 15,2 miliona złotych.

Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa kosztowała powiat 3,7 miliona złotych. Mimo że nie jest to zadanie własne naszego samorządu, co roku dofinansowujemy budowy komisariatów, zakup nowych aut dla policji czy nowoczesnego sprzętu – wyjaśnia Jan Grabkowski. –Milion złotych przekazaliśmy na budowę strażnicy JRG nr 4 w Poznaniu. Celem inwestycji jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części powiatu poznańskiego, obejmującej Rokietnicę, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk.

Powiat pamięta też o zabytkach i co roku przeznacza większe dotacje na ich ratowanie. W ubiegłym roku za 1,2 miliona złotych przeprowadzono prace m.in. w kościołach: św. Mikołaja w Owińskach, św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie czy pw. św. Michała Archanioła w Rogalinku.

Użyte w artykule zdjęcia: Gmina Czerwonak, materiały Powiatu Poznańskiego, materiały prasowe

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Grudnia 4th 2020, piątek
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • SOB 5
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • NIE 6
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PON 7
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WT 8
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 9
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • CZW 10
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %