Aglomeracja Swarzędz

Bezpłatna komunikacja w Swarzędzu?

Nowe autobusy w barwach Swarzędza Foto: T.Radziszewska, M. Szrajbrowski

Rady Miejska w Swarzędzu głosować będzie nad projektem uchwały przewidującym zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji autobusowej. Przyjęcie uchwały w brzmieniu proponowanym przez burmistrza umożliwi od 1 lipca 2018 roku wprowadzenie w strefie I (teren gminy), bezpłatnych przejazdów dla zamieszkałych na terenie gminy osób, które w podróżach aglomeracyjnych łączą przejazd Swarzędzką Komunikacją Autobusową z publicznym transportem kolejowym.

Proponowana zmiana stanowić będzie kolejną zachętę dla mieszkańców Gminy Swarzędz do rezygnacji poruszania się autem. Rozwiązanie to – wraz z realizowanymi projektami budowy węzłów przesiadkowych w Kobylnicy, Swarzędzu a wkrótce także w Paczkowie, zakupem nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów, zwiększeniem liczby połączeń autobusowych oraz rozwojem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – stanowi istotny element działań gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, w związku z faktycznym obniżeniem wieku emerytalnego dla niektórych grup pasażerów poniżej 65 roku życia, burmistrz Marian Szkudlarek planuje wprowadzić darmowe przejazdy środami komunikacji publicznej organizowanej przez gminę, dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, które nabyły uprawnienia emerytalne.

Pasażerowie komunikacji kolejowej to kolejna grupa naszych mieszkańców, która w bieżącej kadencji samorządu uzyska prawo do bezpłatnych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową – mówi Mariusz Szrajbrowski, kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu UMiG w Swarzędzu.

Od 1 stycznia 2017 roku bezpłatne korzystanie z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej przysługuje zamieszkałym na terenie naszej gminy uczniom do 24 roku życia oraz studentom. Rok dłużej, bo od a2016 r., z takiego uprawnienia korzystają dzieci oraz opiekunowie z rodzin wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+.

Użyte w artykule zdjęcia: T.Radziszewska, M. Szrajbrowski, UMiG w Swarzędzu

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Listopada 29th 2020, niedziela
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • PON 30
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WT 1
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 2
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • CZW 3
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PT 4
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SOB 5
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %