Luboń

Luboń również będzie miał Budżet Obywatelski

dom pieniądze  Foto: sxc

Coraz więcej gmin w naszej Metropolii pozwala swoim mieszkańcom współdecydować na co wydać część bejmów z budżetu. Do tego grona chce dołączyć również Luboń. Rozpoczęto właśnie przygotowania do pierwszej, pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Liczymy, że Budżet Obywatelski zaktywizuje i zintegruje mieszkańców wokół spraw lokalnych – mówi Małgorzata Machalska, Burmistrz Lubonia – mam nadzieję, że dzięki temu zrealizowanych będzie dużo ciekawych i potrzebnych projektów.

Zasady na jakich będzie funkcjonował Luboński Budżet Obywatelski 2016 mają zostać opracowane do maja, choć część organizacyjna jest praktycznie już gotowa. Czerpiąc z doświadczeń innych gmin trzeba jednak brać pod uwagę własną, lokalną specyfikę.

Został powołany specjalny zespół w którym znajdują się lubońscy radni, urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jest w nim także miejsce dla wszystkich chętnych mieszkańców. Prace tego zespołu wspierać będzie dr Maciej Milewicz, ekspert w zakresie tematyki budżetu obywatelskiego.

Najbliższe spotkanie zespołu odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń w poniedziałek 21 marca o godzinie 18:00.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, radnych miejskich, społeczników i każdego, komu Luboń leży na sercu do współtworzenia zasad naszego Budżetu Obywatelskiego – apeluje Piotr Izydorski, luboński radny – chciałbym, żeby był to wspólny projekt, który maksymalnie zaangażuje różnych partnerów, dzięki temu, będziemy mogli mówić o sukcesie.

Gdy zostaną już opracowane wszystkie zasady Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się etap zgłaszania projektów i spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Podczas wakacji zgłoszone projekty poddane będą weryfikacji, a głosowanie zostanie przeprowadzone we wrześniu.

Budynek dawnej szkoły elementarnej w Luboniu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz