SieBuduje

Mały kroczek do rozpoczęcia budowy szpitala dziecięcego

Bajkowóz na Szpitalnej  Foto: Fundacja Serdecznik

Zrobiono właśnie kolejny, mały, choć ważny krok, który przybliża rozpoczęcie budowy nowego szpitala dziecięcego w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję komunalizacyjną, która otwiera drogę do budowy tej placówki przy ul. Lutyckiej.

Decyzja, na mocy której Miasto Poznań stało się właścicielem nieruchomości na poznańskim Golęcinie, zatwierdza projekt podziału nieruchomości położonej w Poznaniu, na trzy działki – informuje Tomasz Stube z Urzędu Wojewódzkiego – projektowana działka o powierzchni 2.8600 ha pod budowę planowanego szpitala stała się własnością miasta Poznania, kolejne dwie działki obejmują drogę gminną jaką jest ul. Wrzoska i teren użytkowany przez Szpital Wojewódzki.

Wojewoda mógł wydać taką decyzję po ogłoszeniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu wyroku który orzekł, że za właściciela nieruchomości został uznany wyłącznie Skarb Państwa, a wpisy prawa użytkowania wieczystego na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego zostały wykreślone.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego ma kluczowe znaczenie dla lokalizacji szpitala dziecięcego przy ul. Lutyckiej – podkreśla Tomasz Stube – brak problemów z dojazdem, uzbrojeniem, a do tego sąsiedztwo Szpitala Wojewódzkiego z gotowym lądowiskiem dla helikopterów oznacza obniżenie kosztów budowy, a także późniejszej organizacji i prowadzenia szpitala.

Przekazanie nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa jest konieczne, by pozyskać bejmy ze środków europejskich.

Choć decyzja Wojewody jest ważna dla całego procesu planów budowy szpitala, to jednak do wbicia pierwszej łopaty na placu budowy upłynie jeszcze sporo czasu. Musi zostać ogłoszony przetarg na projekt, później przyjdzie czas na jego realizację, budowę, wyposażenie i przeniesienie.

Gdyby były pieniądze to optymistycznie w takim klasycznym modelu wszystko to zajmie około 5 lat – mówi nam osoba znająca dobrze realia realizacji tego typu przedsięwzięć.

Dzieci muszą się zatem uzbroić w cierpliwość. Niech moc będzie z wami!

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium