K U L T U R A

Nowa Gazownia – taka pusta, niewykorzystana!

Pawilon Gazownia  Foto: TD

Pawilon Nowej Gazowni w Starym Korycie Warty będzie miał nowego gospodarza. Konkurs, który ogłosił właśnie Magistrat i ZKZL obejmuje trzyletnią rezydencję w Pawilonie Nowej Gazowni oraz grant o łącznej wysokości 800 tysięcy złotych.

Pawilon Gazownia Foto: TDBudynek jest architektonicznym nawiązaniem do wnętrz jednej z hal Starej Gazowni, o której kompleksową rewitalizację czynią starania artyści i animatorzy kultury.

Zbudowany w 2011 roku obiekt przez ostatnie trzy lata sporadycznie wykorzystywany był na koncerty spektakle, wernisaże ale też dyskusje – między innymi w formie konsultacji społecznych na temat przyszłości Pawilonu.

Spotkania z mieszkańcami i animatorami kultury w ramach poznańskiej Kawiarenki Obywatelskiej oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego pomogły sformułować założenia konkursu – informuje Anna Mazur z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta.

Miasto zamierza wybrać organizację pozarządową, która przedstawi autorski program działania w pawilonie. Działania kulturalne powinny być skierowane do szerokiego grona odbiorców i kształtować tożsamość miejsca oraz jego rozpoznawalność w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej – możemy przeczytać w założeniach konkursowych.

Na trzyletnie zarządzaniem obiektem i program kulturalny miasto przeznaczyło łącznie 800 000 zł. Przyszły operator będzie zobligowany do zagwarantowania w ramach środków własnych minimum 20 % kosztu całkowitego zadania, z czego maksymalnie 10 % może stanowić wkład osobowy.

Pawilon Nowa Gazownia Foto: Tomasz Dworek

Zwycięski podmiot będzie zobligowany do ponoszenia kosztów remontowo-budowlanych, ale zwolniony zostanie z opłat czynszowych z tytułu najmu nieruchomości.

Kto będzie zarządzał Pawilonem Nowej Gazowni dowiemy się pod koniec roku.

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz