POZnań

Miasto dofinansuje szkolne wyprawki i stypendia

Uczniowie na olimpiadzie jezykowej Foto: Nishio

Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników a także szkolne stypendia.

Uczniowie na olimpiadzie jezykowej Foto: NishioPomoc przewidziana jest dla uczniów klas II, III oraz VI szkoły podstawowej, III szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów posiadających określone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawą przyznania takiego świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 539zł. Poza kryterium pomoc otrzymują uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników poza kryterium dochodowym w przypadku rodzin wielodzietnych bądź dla dzieci niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od klasy, do której dziecko będzie uczęszczać i wynosi od 175 zł do 770 zł. Wypłata nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zakup.

Wnioski o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2014r.

Do 15 września Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje także wnioski o stypendium szkolne na rok szkolne. Wypłata stypendium może nastąpić po przedstawieniu rachunków, faktur jako dowodów poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Wysokość stypendium w roku szkolnym 2014/2015 będzie wynosić 100 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne będzie stanowiło całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, a także udziału w kursach i warsztatach realizowanych poza szkołą. Sfinansowany może więc być: zakupu podręczników, programów komputerowych, przyborów i pomocy szkolnych czy tornistrów. Refundowane mogą być także opłaty za wycieczki szkolne a także kursy nauki języków obcych.

Niezbędne informacje oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Września 29th 2020, wtorek
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • WT 29
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 30
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • CZW 1
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PT 2
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SOB 3
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • NIE 4
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %