POZnań

Miasto dofinansuje szkolne wyprawki i stypendia

Uczniowie na olimpiadzie jezykowej  Foto: Nishio

Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników a także szkolne stypendia.

Uczniowie na olimpiadzie jezykowej Foto: NishioPomoc przewidziana jest dla uczniów klas II, III oraz VI szkoły podstawowej, III szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów posiadających określone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawą przyznania takiego świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 539zł. Poza kryterium pomoc otrzymują uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników poza kryterium dochodowym w przypadku rodzin wielodzietnych bądź dla dzieci niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od klasy, do której dziecko będzie uczęszczać i wynosi od 175 zł do 770 zł. Wypłata nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zakup.

Wnioski o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2014r.

Do 15 września Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje także wnioski o stypendium szkolne na rok szkolne. Wypłata stypendium może nastąpić po przedstawieniu rachunków, faktur jako dowodów poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Wysokość stypendium w roku szkolnym 2014/2015 będzie wynosić 100 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne będzie stanowiło całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, a także udziału w kursach i warsztatach realizowanych poza szkołą. Sfinansowany może więc być: zakupu podręczników, programów komputerowych, przyborów i pomocy szkolnych czy tornistrów. Refundowane mogą być także opłaty za wycieczki szkolne a także kursy nauki języków obcych.

Niezbędne informacje oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz