Łazarz

Wybrali swojego nowego proboszcza

Protestanci wybierali nowego proboszcza  Foto: lazarz.pl

Najświeższe informacje z Łazarza znajdziesz zawsze na portalu lazarz.pl

Protestanci wybierali nowego proboszcza Foto: lazarz.plPoznańscy protestanci wzięli udział w Wyborczym Zgromadzeniu Parafialnym, w trakcie którego mogli wybierać nowego proboszcza. O stanowisko to ubiegało się pięciu kandydatów. Wybory przypominały te, w których wybieramy prezydenta, parlamentarzystów czy lokalny samorząd. Głosowanie było tajne i odbywało się za pomocą kart wyborczych.

Wierni musieli wybrać nowego proboszcza, ponieważ dotychczasowy, którym był ks. Tadeusz Raszyk, zmarł marcu zeszłego roku po długiej i ciężkiej chorobie. Od tego czasu administratorem jest ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz – biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Zgodnie z prawem kościoła ewangelickiego wybory m.in. proboszczów są demokratyczne i dokonują go wiernipowiedział ks. Wojciech Płoszek, wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – kiedy Rada Parafialna ogłosiła wybory zgłaszali się księża, którzy chcieli objąć to stanowisko, przez ostatnie pięć niedziel księża ci odprawiali nabożeństwa, po których odbywały się spotkania z parafianami, prezentowali swoją osobę i odpowiadali na pytania.

Poznańscy luteranie najpierw uczestniczyli w nabożeństwie Sexagesimae w 2. Niedzielę przed postem ze spowiedzią i komunią św., które odprawił ks. bp Marcin Hintz. Później wierni spotkali się przy wspólnej kawie, herbacie i słodkim. Później rozpoczęło się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne.

O stanowisko Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu ubiegało się pięciu kandydatów: ks. Waldemar Gabryś z Leszna, ks. Paweł Hause z Kętrzyna, ks. Marcin Kotas z Warszawy, ks. Dawid Mendrok z Wrocławia oraz ks. Rafał Miller z Sycowa.

Wybory przypominały te, w których wybieramy prezydenta, parlamentarzystów czy lokalny samorząd. Głosowanie było tajne i odbywało się za pomocą kart wyborczych.

W głosowaniu mogły wziąć udział 163 osoby, jednak karty odebrało tylko 91 wyborców. Frekwencja wyniosła zatem 55,8%. Zwycięski kandydat musiał zdobyć ponad 50% głosów poparcia, czyli 47.

Osoby, które mogły wziąć udział w głosowaniu były wyczytywane w porządku alfabetycznym, po czym podpisywały się na liście wyborczej, a później mogły oddać głos i wrzucić kartę wyborczą do urny.

W przeprowadzonym głosowaniu kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

ks. Waldemar Gabryś – 7
ks. Paweł Hause – 20
ks. Marcin Kotas – 28
ks. Dawid Mendrok – 25
ks. Rafał Miller – 11

W wyniku braku bezwzględnej większości przeprowadzono II turę, w której wzięło udział dwóch kandydatów z największą liczbę głosów. Zanim przeprowadzono powtórne głosowanie ks. bp Marcin Hintz przeprowadził publiczną rozmowę telefoniczną, w trakcie której kandydat był pytany o zgodę na start w II turze.

W II turze wyborów głosowało 88 z 163 uprawnionych do tego osób, frekwencja wyniosła 53,4%. Ks. Dawid Mendrok uzyskał 29 głosów, a ks. Marcin Kotas – 58. Jeden z wyborców wrzucił pustą kartę – w takim przypadku jest to traktowane jako głos wstrzymujący się.

ks. Marcin Kotas Foto: lazarz.plNowym proboszczem Parafii Ewangelicko-Ausburskiej został więc ks. Marcin Kotas.

Ks. Marcin Kotas urodził się 15 września 1981 roku w Cieszynie. Ukończył Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie oraz studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Służbę w Kościele rozpocząłem 1 lutego 2005 r. kiedy zostałem skierowany przez Biskupa Kościoła na praktykę kandydacką do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu. Następnie w czerwcu 2005 r. zostałem oddelegowany na praktykę do parafii w Skoczowie. Po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego zostałem ordynowany na duchownego 1 października 2006 r. w Bielsku – Białej. Po ordynacji kontynuowałem służbę w parafii skoczowskiej jako wikariusz. Pełniony wikariat w parafii na Śląsku Cieszyńskim naznaczony był intensywną pracą duszpasterską oraz młodzieżową. W tym okresie pracowałem również jako nauczyciel lekcji religii w Zespole Szkół Zawodowych, gdzie realizowałem awans zawodowy zakończony stopniem nauczyciela kontraktowego. Kolejnym etapem służby w Kościele było powierzenie mi z dniem 1 stycznia 2008 r. obowiązków asystenta Biskupa Kościoła w Warszawie. Podczas tej służby dane mi było poznać m.in. pracę administracyjną Biura Konsystorza, nawiązać wiele cennych kontaktów oraz relacji. Ze względu na niespodziewaną śmierć proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie ks. Adma Pilcha oraz konieczność kontynuowania pracy duszpasterskiej w parafii zostałem z dniem 11 kwietnia 2010r. czasowo skierowany do służby w tej parafii. Z dniem 1 sierpnia 2010r. na mocy uchwały Konsystorza Kościoła zostałem mianowany na stanowisko proboszcza-administratora parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, w której pełnię służbę do dnia dzisiejszego.

Na przestrzeni minionych 6 lat służby w Kościele dwukrotnie ukończyłem sześciotygodniowe kursy duszpasterskie organizowane przez Stowarzyszenie Księży i Katechetów oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa Pastoralnego i Duszpasterstwa (SIPCC). W centrum moich zainteresowań teologicznych znajduje się teologia praktyczna ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterstwa. W wolnych chwilach zajmuję się modelarstwem lotniczym, które pozwala mi spoglądać w niebo, ale już z innej perspektywy. Ponadto interesuję się psychologią i historią.

Wspólnie z żoną Anną (pedagogiem) wychowujemy dwoje kilkuletnich chłopców – mówi o sobie ks. Marcin Kotas, nowo wybrany proboszcz Parafii Ewangelicko-Ausburskiej w Poznaniu.

Najświeższe informacje z Łazarza znajdziesz zawsze na portalu lazarz.pl

Protestanci wybierali nowego proboszcza Foto: lazarz.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz