BizNews

PBG z wnioskiem o upadłość!

PBG - logo Foto: PBG - logo

PBG - logo Foto: PBG - logoTrzy spółki z Grupy PBG dla ochrony pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy zawnioskują o upadłość układową. Został także zawieszony obrót akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych.

O nie najlepszej kondycji całej grupy PBG mówiło się już od jakiegoś czasu. Choć niektórzy spodziewali się takiego właśnie scenariusza, informacja ta może być zaskoczeniem, zwłaszcza tuż przed rozpoczęciem Euro 2012. Firma PBG budowała bowiem stadiony w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Zaangażowanie w budowę tej ostatniej z aren Euro 2012, zdaniem przedstawicieli PBG, przyczyniło się do kłopotów firmy.

Problemy całej grupy to także pochodna realizacji przez spółki zależne, Hydrobudowę Polską i APRIVIA, kontraktów drogowych, w tym budowy odcinków autostrad A1 i A4. Kontrakty drogowe charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy – czytamy w wyjaśnieniu – dodatkowo, ze względu na zmianę warunków rynkowych, zwłaszcza wzrost cen materiałów, są to kontrakty nierentowne.

Decyzję o  o wystąpieniu do sądu o ochronę spółki, interesów wszystkich wierzycieli i swoich pracowników podjęły trzy spółki z Grupy PBG – PBG, Hydrobudowa Polska oraz APRIVIA.

Decydując się na złożenie wniosku o upadłość z zawarciem układu kierowaliśmy się interesem naszych pracowników, wszystkich wierzycieli spółki oraz kontrahentów, przyjęcie warunków zaproponowanych przez banki byłoby szkodliwe dla PBG i pozostałych wierzycieli, oznaczałoby to bowiem nierówne traktowanie naszych wierzycieli, co niekorzystnie odbiłoby się na naszych podwykonawcach, dostawcach materiałów i obligatariuszachpowiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes PBG – rozwiązaniem do którego dążyć będzie Zarząd PBG jest emisja obligacji zamiennych na akcje i spłata wszystkich zobowiązań w znaczącej większości.

PBG będzie proponować układ w dwóch wariantach. Zaproponowany przez PBG układ w wariancie A będzie zakładać spłatę 100% wierzytelności wobec podmiotów, których wierzytelność nie przekracza 100 tys. zł. W przypadku wierzytelności od 100 tys. zł do 1 mln zł, PBG zaproponuje spłatę 80% wartości wierzytelności, a w przypadku podmiotów, których wierzytelności przekraczają 1 mln zł PBG zaproponuje spłatę 69%. Wariant B będzie zakładać zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1 mln zł o akcje spółki po cenie 40 zł za akcję do wartości 12% wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zarząd szacuje, że w pierwszej kolejności zaspokajana będzie pierwsza i druga grupa wierzycieli, których wierzytelności wynoszą do 1.000.000 zł.

Hydrobudowa Polska również będzie proponować układ w dwóch wariantach. Zaproponowany układ w wariancie A będzie zakładać spłatę 100% wierzytelności wobec podmiotów których wierzytelność nie przekracza 10 tys. zł. W przypadku wierzytelności od 10.000 zł do 1.000.000 zł, Hydrobudowa zaproponuje spłatę 80% wartości wierzytelności, a w przypadku podmiotów, których wierzytelności przekraczają 1 mln zł, Hydrobudowa zaproponuje spłatę 44%. Wariant B będzie zakładać zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1.000.000 zł o akcje spółki po cenie 1,00 zł za akcję do wartości 5% wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Zarząd APRIVIA zamierza przedstawić propozycje układowe w terminie późniejszym.

Wartość jednej akcji PBG tuż przed zawieszeniem notowań spółki na GPW, a więc kilka minut po 13:00,  wynosiła 14,63 zł. Rok temu za jedną akcję PBG musielibyśmy zapłacić około 154 złotych, a w maju 2007 roku aż 430 złotych.

Przeczytaj tutaj naszą archiwalną rozmowę z Januszem Wiśniewskim.

PBG z wnioskiem o upadłość! Foto: PBG z wnioskiem o upadłość!

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Listopada 24th 2020, wtorek
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • śR 25
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • CZW 26
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PT 27
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SOB 28
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • NIE 29
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PON 30
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %