Czerwonak Kórnik Luboń Murowana Goślina Puszczykowo Suchy Las

Za drogie ścieki

woda  Foto: sxc

woda Foto: sxcMieszkańcy kilku gmin Aglomeracji Poznańskiej dowiedzieli się niedawno o planowanej przez Aquanet drastycznej podwyżce za odprowadzane ściwki. Władze oraz mieszkańcy gmin Mosiny, Puszczykowa, Lubonia, Swarzędza, Suchego Lasu, Czerwonaka, Kórnika oraz Murowanej Gośliny starają się jednak do tego nie dopuścić negocjując wysokość podwyżki z przedstawicielami Miasta Poznania i Aquanetu.

Jaki jest efekt kilku już odbytych spotkań? Aquanet poinformował ostatnio, że przewidywana cena odbioru ścieków będzie zróżnicowana w zależności od tzw. zlewni. Dla mieszkańcom na przykład Mosiny i Puszczykowa korzystających z jednej zlewni, cena w roku 2012 wynosić ma 5,39 zł za m³ ścieków. To o kilkadziesiąt groszy więcej niż płacić mają poznaniacy, dla których stawka wynosić ma 4,90zł za m³.

Choć po negocjacjach udało się nieco zmniejszyć planowane podwyżki władze zainteresowanych gmin nadal nie zgadzają się na przedstawiane  propozycje. Proponowana przez Aquanet cena za wodę wynosi 3,59 zł netto/m³ i jest ona równa dla wszystkich udziałowców włącznie z Poznaniem.

Oto oświadczenie wydane po spotkaniu zarządu spółki z wójtami i burmistrzami gmin – uczestników Porozumienia Komunalnego realizującego wspólnie z miastem Poznań zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej:

Na spotkaniu zaprezentowano projekt taryf na wodę i ścieki, które miałyby obowiązywać w 2012r. W przypadku wody ma obowiązywać jednolita taryfa na całym obszarze, a w zakresie ścieków komunalnych – 5 zróżnicowanych taryf od 4,90zł do 5,39zł m3. W kolejnych latach zróżnicowanie będzie się zwiększało.

Wójtowie i Burmistrzowie gmin Porozumienia Komunalnego wyrażają w tej sprawie wspólne stanowisko.
1. Wójtowie i Burmistrzowie przyjmują z zadowoleniem odstąpienie od pomysłu zróżnicowania taryf na zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę. Jednocześnie wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec próby zróżnicowania taryf na odprowadzanie ścieków komunalnych.

2. Gminy zlecą opracowanie opinii prawnej dotyczącej legalności wprowadzenia zróżnicowanych taryf na odbiór ścieków.

3. Należy podkreślić, że obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy Poznaniem a gminami w sprawie szczegółów dalszej współpracy w ramach Porozumienia Komunalnego lub powołania wspólnego Związku Międzygminnego. Ogłoszenie odstąpienia od jednolitej taryfy jest decyzją arbitralną miasta Poznań. Decyzja ta wyprzedza ustalenia dotyczące dalszej współpracy i będą odbierane jako dyktat Poznania wykorzystującego swą przewagę nad gminami aglomeracyjnymi.

4. Ostatecznie należy podkreślić, że próba wprowadzenia zróżnicowanych taryf na ścieki komunalne, odbierana jest przez mieszkańców aglomeracji jako zakwestionowanie dotychczasowych zasad współpracy i podważa wiarę w możliwość budowania spójnej wewnątrz i konkurencyjnej na zewnątrz Metropolii Poznań.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • aquanet to najgorzej zarzadzana firma – tylko podwyzki – w Poznaniu (aglomeracji) woda i scieki sa drozdze niz np, w Lodzi, przez ktora nie przeplywa zadna rzeka