Aglomeracja

10.000 świadków na terenie targów

Kongres Świadków Jehowy w Poznaniu Foto: Kongres Świadków Jehowy w Poznaniu

Kongres Świadków Jehowy w Poznaniu Foto: Kongres Świadków Jehowy w PoznaniuSobota jest drugim dniem Kongresu Świadków Jehowy odbywającym się pod hasłem Niech przyjdzie Królestwo Boże. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkało się 10.000 osób, by uczestniczyć w tej najważniejszym dla nich wydarzeniu duchowym w roku.

Myślą przewodnią sobotniego programu jest wypowiedź Jezusa Chrystusa Stale więc szukajcie najpierw królestwa i Jego prawości. Zebrani przed południem uczestniczyli w sympozjum, podczas którego omawiano znaczenie przykładów o Królestwie a więc o ziarnku gorczycy, o zakwasie, o kupcu, o siewcy czy synu marnotrawnym, podanych przez Jezusa, a zapisanych w Ewangeliach. Małe ziarnko gorczycy z którego z czasem wyrasta potężne drzewo oznacza działalność kaznodziejską i zbór chrześcijański – mówił Ryszard Czarnota.

Zgromadzeni mają również przyjąć nowych współwyznawców. Zanim ktoś zostanie Świadkiem Jehowy podczas studium Biblii musi zdobyć wiedzę o Bogu, Jego przymiotach i zamierzeniu – wyjaśnia Tomasz Filon z biura organizacyjnego kongresu – kiedy już pozna i pokocha Boga może świadomie oddać się na spełnianie Jego woli. Przyjęcie odbywa się przez chrzest, podczas którego całkowicie zanurza się w wodzie.

Podobne kongresy organizowane są też w innych miastach. Poznański zakończy się w niedzielne popołudnie.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

 • Jezus ostrzegał: “Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: ‘Ja jestem’. I: ‘Czas jest blisko’. Nie podążajcie za nimi” (Łukasza 21:8).

  “Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: ‘Ja jestem namaszczony’ i wielu zwiodą” (Mateusza 24:5).

  W XIX wieku Charles Taze Russell mówił: “W tym rozdziale przedstawiamy biblijny dowód wykazujący, że całkowite zakończenie Czasów Pogan, to jest pełne zakończenie ich panowania w ramach dzierżawy, nastąpi w 1914 r. n.e.; że data ta jest ostateczną granicą panowania niedoskonałego człowieka” (“The Time is At Hand” [Czas jest blisko], s. 77).

  Z analizy biblijnej wynika natomiast, że wchodzimy dopiero w okres “dnia Pańskiego” (Apokalipsa 1:10). Wojna opisana w Księdze Objawienia 6:4, to nie pierwsza, lecz trzecia wojna światowa. “Wielki miecz”, to miecz nuklearny (por. Daniela 11:29; Mateusza 24:7). Opis z Księgi Daniela 11:28, nie pasuje do wydarzeń przed pierwszą wojną światową, lecz do historii Rosji po drugiej wojnie światowej. Niemcy nigdy nie zajęły nawet skrawka obszaru, który należał wcześniej do Seleukosa I, starożytnego króla północy, uczyniła to natomiast w XIX wieku Rosja i to właśnie ona od tego czasu przejęła rolę tego króla.

  “I powróci [król północy = Rosja] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [ateizm państwowy], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [rozpada się ZSRR i Układ Warszawski, wojska rosyjskie powracają do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [rozpada się UE i NATO, wojska rosyjskie powracają na dawne miejsca]. I wkroczy na południe [Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [1921] i jak później [2008], ponieważ przybędą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Zachód], i będzie utrapiony i zawróci” (Daniela 11:28-30a).

  To prawda, że wizja ta jest różnie interpretowana. Zawiera ona jednak mnóstwo szczegółów, dzięki czemu osoba wnikliwa może wykryć każdy fałsz i sofistykę. Zrozumienie tej wizji otwiera oczy i pozwala wyrwać się z sideł fałszywych pomazańców.