Aglomeracja

Odbierz swój Paszport do Eksportu

wykres  Foto: sxc

wykres Foto: sxcZapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwościom pozyskania środków na rozwój eksportu w ramach Działania 6.1 – “Paszport do Eksportu”. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Warto się nim zainteresować, bo można uzyskać nawet 200.000 zł.

Paszport do Eksportu jest programem wspierającym działalność eksportową przedsiębiorstw, u których eksport nie przekracza 30% ogólnej sprzedaży. Dzięki niemu uzyskać można pomoc w promocji marki firmy za granicą, zdobyciu nowych rynków zbytu. Udział w programie ma się także przełożyć na zwiększenie dochodów firmy poprzez wzrost udziału eksportu w sprzedaży.

W ramach programu Paszport do Eksportu można otrzymać nawet 200.000 zł dofinansowania. Kwota ta to 50% zwrotu kosztów kwalifikowanych – udziału eksportu. Pieniądze te można wydać między innymi na udział w targach zagranicznych, a także organizację wyjazdów mających na celu poszukiwanie nowych kontrahentów.

Spotkania odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dopiewo we wtorek 17 maja oraz w czwartek 19 maja. Spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 17:00. Warto się pospieszyć, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres j.dutkiewicz@dopiewo.pl podając dane uczestnika, nazwę reprezentowanej firmy oraz preferowaną datę uczestnictwa.

Tematyka spotkania:

– Cele Działania 6.1,
– Zasady udzielania dofinansowania,
– Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie,
– Procedura aplikacyjna,
– Rozmowy indywidualne.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz