Czerwonak

„Wspaniała” laureatka z Gminy Czerwonak

Laureaci konkursu OŚMIU WSPANIAŁYCH  Foto: UM Poznania

“Ośmiu Wspaniałych” to Samorządowy Konkursu Nastolatków, którego celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień.

Laureaci konkursu OŚMIU WSPANIAŁYCH Foto: UM Poznania

Konkurs “Ośmiu Wspaniałych” promuje młodych ludzi mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej – wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą.

Koncepcja Konkursu, organizowanego aktualnie w 85 miastach całej Polski jest prosta. Każde miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież.

Poznańskie eliminacje do XVII już edycji Konkursu odbyły się 14 marca br. Wówczas to jury spośród grona zgłoszonych kandydatów wybrało tytułowych Ośmiu Wspaniałych (Aleksandrę Wróblewską, Adama Jana Kujawę, Annę Leszczyńską, Klaudię Nowak, Aleksandrę Pauksztę, Martę Futro i Agnieszkę Drożyńską) Laureatką została Sandra Wiśniewska – uczennica poznańskiej szkoły, mieszkanka gminy Czerwonak, angażująca się w wiele inicjatyw, jest też wolontariuszką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Sandra reprezentowała Poznań w eliminacjach ogólnopolskich, które odbyły się 14 kwietnia 2011 roku w Warszawie.

18 kwietnia tegoroczni lokalni laureaci i wyróżnieni zebrali się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania na uroczystej gali. Uroczyste spotkanie wolontariuszy i Finał XVII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych” odbędzie się w dniach od 3-5 czerwca w Gdyni.

/

Źródło informacji.