Aglomeracja POZnań

Darmowy internet przeciw cyfrowemu wykluczeniu

UM Foto:

UMW Poznaniu realizowany będzie program “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”, który zakłada dostarczenie do 3000 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu wraz z narzędziem umożliwiającym korzystanie z niego, tj. komputera z oprogramowaniem oraz usługami serwisowymi. Rekrutacja do programu już się rozpoczęła i trwać będzie do 31 maja br.

Projekt skierowany jest do osób zameldowanych w Poznaniu, które nie posiadają dostępu do Internetu ani komputera, w szczególności:
* gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
* gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
* osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
* dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.
Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zaliczone przynajmniej do jednej z wyżej wymienionych grup. W przypadku większej liczby zgłoszeń, o otrzymaniu wsparcia będzie decydowało kryterium dochodowe. Kwalifikacji do projektu dokonywać będzie – po ocenie formalnej i merytorycznej zgłoszeń – Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą przedstawiciele: Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania.

Zakwalifikowani do projektu otrzymają:
* szkolenie stacjonarne z zakresu podstawowej obsługi komputera wraz z materiałami szkoleniowymi,
* komputer z dostępem do Internetu (na podstawie umowy użyczenia) wraz z usługami serwisowymi,
* szkolenie e-learningowe dotyczące edycji tekstów, obsługi poczty elektronicznej, zdobywania informacji, itp. na platformie edukacyjnej.
Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie muszą złożyć kompletny formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br., w Biurze Zarządu Projektu, które mieści się przy Rynku Śródeckim 3 w Poznaniu, w godzinach 8.00 do15.00. Formularze można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu, który realizowany będzie do 30 kwietnia 2013 r., to 17 749 439,00 zł.

Koronawirus

7 komentarzy

kliknij by dodać komentarz

 • Mam starego kompa więc sądzę, że kwalifikuję się na nówkę, darmową, internet nuż mam! Jeden problem z…głowy!

 • DLACZEGO BRAK TU AKTUALNYCH INFORMACJI O LOSIE PROJEKTU “PRZECIW CYFROWEMU WYKLUCZENIU “??????

 • Cicho sza….. ,cicho sza….,cicho sza…. :
  sprawa urzędowej mocy NABIERAAAAA!!!!!

 • Już “Głos Wielkopolski ” zbadał tajemnicę “PROJEKTU ” .Trwać ma do…..emerytury urzędników , którzy chętnie skorzystają z unijnych fuduszy!!!!
  Jakie komputery dla….wykluczonych ?????8

 • Już “Głos Wielkopolski ” zbadał tajemnicę “PROJEKTU ” .Trwać ma do…..emerytury urzędników , którzy chętnie skorzystają z unijnych funduszy!!!!
  Jakie komputery dla….wykluczonych ?????8

 • dlaczego nic nie wiadomo o sprawie czyżby chodzi o to żeby sprawę wyciszyć , a potem jakieś znajomki dorwą się do koryta sprawa się rozmyje nie pierwszy raz i nie ostatni.
  Tylko po co robiono nadzieję biednym ludziom.

 • w jednym artykule piszą koszt programu ok.14.ooo.ooo zł w drugim koszt projektu to już17.749.439 zł Różnica ok.3.700.000 zł,Koszt 3000 komputerów(stacjonarnych) 2000 złx 3oooszt wynosi 6.000.000zł.Internet mobilny 50zł miesięcznie od jednego użytkownika rocznie wynosi 600 zł pomnożyć przez 3000 użytkowników tj.1.800.000 zł.Czyli całość wyniesie7.800.000zł.Co się stało z 10.000.000 zł?

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Listopada 23rd 2020, poniedziałek
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • WT 24
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 25
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • CZW 26
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PT 27
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SOB 28
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • NIE 29
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %