Aglomeracja

Listy o drogi

pióro  Foto: sxc

pióro Foto: sxcDo poświątecznego poniedziałku Ministerstwo Infrastruktury przeprowadzało konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania także wzięło w nich udział (poniżej znajduje się oświadczenie jakie w poniedziałek zostało wysłane do ministerstwa). Mając na uwadze kluczową dla miasta sprawę jaką jest ukończenie w całości Zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 Stowarzyszenie zwróciło się do przedstawicieli władz lokalnych o lobbing w tej sprawie.

W przyszłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury organizuje spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne – mamy więc jeszcze czas żeby zagwarantować pieniądze na realizację brakującego odcinka (tak zwany IIb – 5,5 km długości) obwodnicy!

Oto treść oświadczenia:

Szanowni Państwo,
w ramach trwających konsultacji społecznych, chciałbym przedstawić w imieniu Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” uwagi w zakresie projektu dokumentu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

1. Wniosek o przeniesienie budowy Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania – etap IIB, z załącznika nr 1A do załącznika nr 1.

Obecnie w fazie realizacji znajdują się dwa odcinki Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania (etap I i IIA) o łącznej długości blisko 22 km. Pozostały odcinek – etap IIB łączy budowane odcinki i wynosi około 5,5 km. Odcinek IIB jest niezbędny do zakończenia budowy całej obwodnicy, a jego brak spowoduje bezcelowość istnienia budowanych juz odcinków. Przypominamy, że na postulowany przez nas odcinek została już wydana decyzja środowiskowa oraz lokalizacyjna, a także sporządzony projekt budowlany.

Jak najszybsza realizacja odcinka IIB spowoduje istotne odciążenie przebiegającej przez Poznań drogi krajowej nr 11 oraz nr 5 (natężenie ruchu około 25 tys. pojazdów na dobę), przez co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa jego mieszkańców. Ponadto umożliwi połączenie północnej Wielkopolski z autostradą A2, co jest niezbędne dla rozwoju tej części regionu.

Odstąpienie od niezwłocznej realizacji odcinka IIB spowoduje brak połączenia budowanych już odcinków i powstanie kompromitującej 5,5 km „dziury” w obwodnicy Poznania. Dla samego miasta oznacza to zwiększenie ruchu tranzytowego, korków oraz pogorszenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Wniosek o zapewnienie budowy odcinków drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy-Bydgoszcz-Gniezno oraz Korzeńsko-Wrocław w latach 2011 – 2013. Droga ekspresowa S5 ma wybitne znaczenie dla układu transportowego naszego kraju. Łączy cztery z pięciu największych miast na zachodzie Polski: Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. Trzy z nich są gospodarzami EURO 2012!
Nie można odkładać budowy odcinków tak ważnej drogi w nieskończoność, zwłaszcza, że natężenie ruchu drogowego cały czas wzrasta!

Wyrażam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie niniejszych wniosków.

Z poważaniem,
Paweł Sowa
prezes Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • Popieram inicjatywę Stowarzyszenia zmierzającą do poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa mieszkańców Poznania.Życzę wytrwałości i sukcesów.