POZnań

Rozbudowa Ławicy? Jak najszybciej!

lotnisko Foto: lepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

lotnisko Foto: lepszyPOZNAN.pl / Paweł RychterOto kolejny głos w dyskusji o rozbudowie poznańskiego lotniska. Tym razem w tej sprawie wysłało list lotniczy Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania.

Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego – Poznań – Ławica Sp. z o.o. im. Henryka Wieniawskiego”. Zgodnie z procedurą odbyły się konsultacje społeczne raportu środowiskowego oraz minął czas składania uwag i wniosków do RDOŚ.

Pozwoliliśmy sobie przysłać Państwu nasze refleksje nt rozbudowy Ławicy. Proszę je potraktować jako życzliwe podzielenie się opinią stowarzyszenia, które od ponad 4 lat zabiega o nowe połączenia lotnicze (akcje „Chcemy latać z Poznania!” oraz „Latamy z POZnania!”). Wzrost dostępności komunikacyjnej Poznania drogą lotniczą to w naszej opinii – a jesteśmy również mieszkańcami miasta, kwestia „być albo nie być” dla rozwoju gospodarczego.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fundamentalną rolę poznańskiego lotniska jaką pełni ono dla gospodarki miasta i regionu. To nasze okno na świat, umożliwiające kontakty międzynarodowe – tak biznesowe jak i prywatne. Funkcjonowanie portu lotniczego przekłada się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz włącza Poznań w sieć międzynarodowych połączeń komunikacyjnych. Te są niezmiernie ważne dla rozwoju całej Wielkopolski.

Rozbudowa Ławicy zmierza do poprawy jakości obsługi pasażerów oraz wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Szczególnie ważna w tym zakresie jest budowa równoległej do pasa startowego drogi kołowania. Cieszą również inwestycje poczynione na korzyść mieszkańców bezpośredniego otoczenia lotniska. Należy docenić zarówno wolę współpracy władz portu lotniczego z lokalną społecznością, jak i gotowość do ponoszenia kosztów w minimalizowaniu ubocznych skutków jego działalności. Analiza projektów rozbudowy wykazuje dbałość o poszanowanie prawa w zakresie ochrony środowiska.

Jesteśmy w szczególnie istotnym okresie rozwoju naszego miasta i regionu – Poznań przygotowuje się do organizacji EURO 2012. Od kilku lat w lawinowy sposób rośnie liczba pasażerów w polskich portach lotniczych. Gonimy zapóźnienia cywilizacyjne w dziedzinie transportu lotniczego. W 2008 r. po praz pierwszy w historii poznańskie lotnisko odprawiło milionowego pasażera. W tym roku szykuje się kolejny rekord, co do spodziewanej liczby pasażerów. Nie możemy sobie pozwolić na wyhamowanie tempa tego rozwoju.

Pojawiają się pomysły przeniesienia ruchu pasażerskiego na Krzesiny jako nowego lotniska cywilnego dla Poznania. Uważamy, iż dyskusja w tej sprawie jest sensowna, jednak nie może przekreślać planowanej obecnie rozbudowy Ławicy. Ponadto dyskusja ta musi się odbyć w atmosferze wolnej od kampanii wyborczej. W tej chwili to właśnie Ławica, widniejąca w systemach rezerwacyjnych przewoźników lotniczych jako POZ – jest portem lotniczym Poznania i Wielkopolski. Musimy mieć świadomość, że rozbudowując lotnisko, inwestujemy w nasze funkcjonowanie na lotniczej i gospodarczej mapie świata.

Inwestycja w Ławicę nie przekreśla w żaden sposób planów przeniesienia poznańskiego lotniska w przyszłości (mówimy tu o horyzoncie 15-25 lat). Gwarantując większe bezpieczeństwo pasażerów i umożliwiając dalszy wzrost ruchu pasażerskiego, coraz szybciej zbliżamy się do odpowiedzi na pytania o miejscu Poznania w sieci połączeń komunikacyjnych we wspomnianej perspektywie czasowej, a więc i ewentualnym nowym lotnisku. Rynek zmienia się dynamicznie, rozwój miasta i regionu postępuje, wzrasta jego potencjał gospodarczy. Potrzebna jest baczna obserwacja tych zmian umożliwiająca szybką i właściwą reakcję.

Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”

Paweł Sowa, prezes

Koronawirus

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Grudnia 3rd 2020, czwartek
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • PT 4
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SOB 5
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • NIE 6
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PON 7
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WT 8
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 9
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %