OCEŃ PLANY DLA GŁUSZYNY

Rejon dawnego folwarku Głuszyna  Foto: MPU

Rejon dawnego folwarku Głuszyna Foto: MPUMieszkańców Głuszyny zachęcamy do poznania i zgłoszenia swoich uwag do projektu planu dla Rejon dawnego folwarku Głuszyna.

Podczas spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, omówione zostaną uwarunkowania i założenia do projektu planu. Zebrane także będą sugestie planowanych zmian.

Tradycyjnie zapraszamy i zachęcamy mieszkańców do udziału w tym spotkaniu. Wszystkie uwagi i opinie będą rozpatrywane podczas podejmowania decyzji przy pracach nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zapewniają projektanci Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 53 przy ulicy Głuszyna 187 w Poznaniu we wtorek (5.10) o godzinie 17:00.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz