Aglomeracja

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 1 VI

Zapraszamy do KALENDARIUM POZNANIA  Foto:

1 CZERWCA Słońce w znaku Bliźniąt

Międzynarodowy Dzień Dziecka – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1954.

Dzień Chemika i Pracownika Przemysłu Terenowego

Azory – Święto Wysp Azorów

Mongolia – Dzień Dziecka i Matki

Palau – Dzień Prezydenta

Polska – Dzień bez alkoholu

Samoa – Święto Niepodległości

Urodzeni 1 czerwca to osoby o silnym charakterze. Starają się być niezależne i z trudem poddają się wszelkim rygorom. Mają duże ambicje i zmysł do interesów. Potrafią też przewodzić innym. Często dochodzą do prestiżowych stanowisk i znacznego majątku. Słabą stroną ich charakteru jest brak stałych zasad moralnych. Ponadto w wyborze koncepcji i działaniu kierują się przede wszystkim własną wygodą.

1 Czerwca Kościół Katolicki wspomina św. Justyna i św. Pamfila. Św. Justyn to męczennik, wybitny starożytny filozof (żył w II w.). Po przestudiowaniu wielu pogańskich systemów filozoficznych sięgnął także do Ewangelii. Przekonany o jedynej prawdzie zawartej w nauczaniu Chrystusa przyjął chrzest. Opuścił Palestynę i udał się do Rzymu, gdzie odważnie występował jako obrońca prawd religii chrześcijańskiej. Oskarżony o wyznawanie zakazanej religii został skazany na śmierć i ścięty w 161 r. Jest autorem kilku wybitnych dzieł apologetycznych.

Imieniny obchodzą: Hortensja, Jakub, Konrad, Nikodem, Aniela, Justyn

Hortensja to żeńska forma imienia Hortensjusz. Hortensjusze był to plebejski ród rzymski. Imię Hortensja zostało spopularyzowane w Europie przez holenderską królową Hortensję, żonę Ludwika Bonapartego. W Polsce pojawiło się w XIX wieku. Hortensja to kobieta kulturalna, subtelna i pełna temperamentu. Lubi podróże i ciekawą literaturę. Ubiera się w niekonwencjonalny sposób.

Jakub to imię biblijne wywodzące się z hebrajskiego Jaaqob – „Bóg chroni”. Etymologia ludowa imię to tłumaczy jako trzymającego za piętę swego brata Ezawa. Istnieje także przypuszczenie, że imię Jakub łączy się z arabskim “jakub” – “drozd skalny”. W Polsce znane jest od XIII wieku. Jakub jest energiczny, ma zmysł organizatorski. Ceni towarzystwo, szanuje rodzinę, jest dobrym gospodarzem. Jest żądny wiedzy, szczególnie w zakresie medycyny. Odpowiedniki obcojęzyczne; niem. Jacobus, ang., fr. Jacob, wł. Giacomo, hiszp. Jaime, ros. Jakow.

Powiedzenia: Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.

Nie frasuj się Kuba, znajdzie się zguba.

Konrad, imię niemiecki oznacza – odważny, śmiały. Często występowało w rodzie Piastów, wśród książąt mazowieckich i śląskich. Konrad jest człowiekiem impulsywnym, nerwowym, ale zarazem dobrym i usłużnym. Lubi być upartym, a swojego broni do ostatka. Jest konserwatystą, broni swoich ideałów zawsze i wszędzie.

Nikodem to imię pochodzenia greckiego z grupy dwuczłonowych imion złożonych, pierwszym członem jest słowo nike – zwycięstwo, a drugim – demos – lud. Całość znaczy – zwycięstwo ludu.

Cytaty:

Boże, daj nam pokorę, byśmy przyjęli w pokoju to, czego zmienić nie możemy, daj nam odwagę, aby zmienić to, co powinno być zmienione, i daj nam mądrość, abyśmy umieli odróżnić jedno od drugiego. Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892–1971), amerykański teolog protestancki.

Najtrudniejszy jest koniec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści ostatnich dni.

KALENDARIUM POZNANIA 2KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1796 Urodzili się bracia Antoni i Jan Poplińscy, nauczyciele, publicyści i działacze społeczni związani z Wielkopolską. Bracia uhonorowani zostali w Poznaniu swoją ulicą. To jedyny trakt, na któymj zachowały się wzdłuż całej długości małe ogródki przy kamienicach, zaplanowane i założone na pocz. XX w. Powstała w 1908 r. jako Am Rosengarten. W 1920 r. nadano jej nową nazwę dla uhonorowania braci Antoniego i Jana Poplińskich, zasłużonych profesorów gimnazjalnych. Jan był autorem m.in. podręczników szkolnych, założycielem znanego pisma “Przyjaciel Ludu”. W czasie okupacji Niemcy powrócili do pierwotnej nazwy.

1845 Ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Poznańskiego” redagowany przez Jana Koźmiana.

1899 W Poznaniu urodził się Antoni Marczyński, polski pisarz. Autor kilkuset nowel, humoresek, felietonów, scenariuszy oraz powieści (zm. 1968). Prawnik z wykształcenia (doktorat prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim), podróżnik po Afryce, Azji i Ameryce. Od 1938 roku zamieszkały w USA. Pisarz i dziennikarz z temperamentu, autor wielu artykułów, wykorzystujący aktualne wyda­rzenia społeczno-polityczne jako oś konstrukcyjną swoich książek (około 50 powieści w ciągu 13 lat). Walka Stanów Zjednoczonych z żółtym najeźdźcą (Rok 1947)., wojna w Maroku (Siostra Carmen), niebezpieczeństwa faszyzmu, obrona praw czło­wieka (Pokolenie Kaina) — to niektóre tematy ówczesnych dni, które trafiły na karty powieści Marczyńskiego. Na podstawie jego dzieł powstały przedwojenne filmy: Szpieg w masce (Scenarius)z, Biała trucizna (Scenariusz), Serce matki (Autor pierwowzoru).

1919 Gen. Józef Dowbór – Muśnicki został mianowany dowódcą frontu wielkopolskiego.

1919 W Wielkopolsce przeprowadzono wybory uzupełniające do Sejmu Ustawodawczego.

1920 Urodził się Zygmunt Ziembiński, polski teoretyk prawa, logik, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dla studentów popularny – Gandhi. (zm. 1996).

1929 Polskie Linie Lotnicze „LOT” uruchomiły połączenie Poznań – Bydgoszcz.

1974 Otwarcie w Poznaniu Hotelu Orbis – Polonez.

1977 Rozpoczęto budowę wieżowca Akademii Ekonomicznej, najwyższego budynku w Poznaniu.

1981 Przywrócenie „Gazecie zachodniej” poprzedniej nazwy „Gazeta Poznańska”.

1982 Andrzej Wituski mianowany został prezydentem miasta Poznania.

1988 W Poznaniu uruchomiono trzy pośpieszne linie autobusowe: A, B i C.

2003 Na kamienicy, w której mieszkał przy ul. Lodowej 3 na Łazarzu odsłonięto tablicę pamiątkową Stanisława Strugarka, aktora i dziennikarza, mistrza gwary poznańskiej. Od tego czasu Komitet Organizacyjny Dni Łazarza przyznaje doroczną nagrodę im. Stanisława Strugarka za popularyzację gwary. Jego nazwiskiem nazwano także ulicę na os. Bolesława Śmiałego na Piątkowie. Przy Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania od 1984 r. działał klub noszący imię Stanisława Strugarka.

Zdarzyło się 1 czerwca

17 p.n.e. Cesarz August ogłosił w Rzymie nową epokę, której najwyższymi wartościami miały być fides, pax, pudor i virtus – tj. wierność, pokój, honor, skromność i cnota

1434 W Gródku zmarł Władysław II Jagiełło, wielki książę litewski i król Polski. Założyciel dynastii Jagiellonów. Imię Władysław otrzymał dopiero na chrzcie, wcześniej używał tylko swego pierwszego imienia: Jagiełło. (ur. ok. 1351).

1810 Zmarła Elżbieta Grabowska, morganatyczna żona Stanisława Augusta Poniatowskiego. Małżeństwo morganatyczne – zawarte przez członka rodu arystokratycznego z osobą niższego stanu, która poprzez związek ten nie zmienia swego stanu, tj. nie uzyskuje awansu społecznego, a potomstwo z tego związku nie ma praw do tytułów, funkcji i dóbr dziedziczonych w rodzinie małżonka wyższego stanem.

1846 Zmarł na raka papież Grzegorz XVI. Występował ostro przeciw liberalnemu nurtowi w katolicyzmie. Konserwatyzm Grzegorza był tak skrajny, że nie zgadzał się on na wprowadzenie w Państwie Kościelnym kolei żelaznej i gazowego oświetlenia ulic, w wynalazkach tych widział dzieło szatana[potrzebne źródło. Starał się utrzymać tradycję dworu papieskiego jako mecenasa sztuki. Powiększył i wzbogacił Muzeum Watykańskie oraz ukończył budowę pinakoteki. Utworzył także muzeum etruskie i egipskie w Watykanie oraz muzeum chrześcijaństwa na Lateranie.

1879 Zginął Napoleon IV Bonaparte, zwany Loulou jedyny syn cesarza Francuzów Napoleona III i jego małżonki cesarzowej Eugenii i ostatni następca tronu II cesarstwa francuskiego. (ur. 1856) Był prototypem postaci “Małego Księcia” w znanej powieści Antoine de Saint-Exupéry. 1 czerwca 1879 udał się z małym oddziałem Anglików na pustynię, gdzie został w napadnięty przez afrykańskich wojowników wszyscy Brytyjczycy uciekli, zostawiając młodego księcia samego w obliczu ok. 36 Zulusów, z których siedmiu zaatakowało Napoleona. Dwa dni później znaleziono jego nagie zwłoki z ok. 20 ranami od włóczni, wszystkie z przodu, z wyłupanym okiem (która była raną śmiertelną). To sugerowało, że długo się bronił – co potwierdzili potem przesłuchiwani Zulusi, mówiąc że to był prawdziwy lew, nie człowiek, i że oszczędziliby go, gdyby wiedzieli kim jest. Zwłoki po próbie zabalsamowania przewieziono do Anglii, gdzie nieszczęsna matka musiała je zgodnie z prawem brytyjskim zidentyfikować (można tylko przypuszczać, jak zwłoki wyglądały po 48 godzinach przy upale 50 stopni i miesięcznej podróży statkiem do Anglii, rozpoznano je jedynie dzięki bliźnie pooperacyjnej na biodrze).

1880 Uruchomiono w USA pierwszą na świecie budkę telefoniczną.

1892 Urodził się Amanullah Chan, król Afganistanu. Podczas wizyty w Polsce odznaczony Orderem Orła Białego. (zm. 1960).

1915 W Leibnitz urodził się Tadeusz Kalinowski, polski aktor, pułkownik w filmie “Czterej pancerni i pies”.

1915 Urodził się ksiądz Jan Twardowski – poeta. Autor m.in. zbioru wierszy: „Znaki ufności”, „Niebieskie okulary”, „Rachunek dla dorosłego”, „Na osiołku”.

1916 Urodził się Wincenty Kraśko, prawnik, komunistyczny polityk, wicepremier. Jego wnukiem jest reporter telewizyjny Piotr Kraśko. (zm. 1976).

1922 Sejm uchwalił ustawę o Polskim Monopolu Tytoniowym, która wprowadziła wyłączność państwa w produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

1926 Urodziła się Marylin Monroe (wł. Norma Jane Baker) – amerykańska aktorka filmowa. Znana m.in. z filmów: „Pół żartem, pół serio”, „Książę i aktoreczka”, „Skłóceni z życiem”. Symbol seksu.

1926 Ignacy Mościcki został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe prezydentem Rzeczypospolitej. Profesor Mościcki chemik, uczony i wynalazca, pełnił tę funkcję przez 13 lat do wybuchu II wojny światowej. Dzień wcześniej zgromadzenie wskazało Józefa Piłsudskiego, lecz odmówił on przyjęcia urzędu.

1935 Wielka Brytania wprowadziła obowiązek oznaczania samochodów używanych przez uczących się kierowców literą L (od learner driver).

1936 Rozpoczęły kursy ekspresowe pociągi motorowe na trasach Kraków – Krynica oraz Kraków – Zakopane. Do Krynicy jechało się 2 godziny, a do Zakopanego 3 godziny. To krócej niż dziś! Najszybciej trasę Kraków – Zakopane można pociągać pociągiem TLK w 3 godzinny 34 minuty.

1938 W 1 numerze amerykańskiego pisma “Action Comics” pojawiła się postać Supermana. Jedna z najsłynniejszych postaci tego gatunku stworzona została przez Joego Shustera i Jerry’ego Singla.

1940 Urodziła się Barbara Kwiatkowska-Lass, polska aktorka. Popularność zdobyła rolą Ewy w komedii Tadeusza Chmielewskiego Ewa chce spać (1957). Tę rolę aktorka otrzymała dzięki zwycięstwu w konkursie tygodnika “Film” przeprowadzonym pod hasłem: “Piękne dziewczyny na ekrany”. Już w 1959 roku trafiła na Zachód, grając główną rolę – obok Jean-Louis Trintignanta – we francuskim obrazie Tysięczne okno. Rok później wystąpiła wraz z Alain Delonem w filmie Co za radość żyć. (zm. 1995).

1946 W Warszawie rozpoczął się I-szy Kongres Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

1946 Wydano rozporządzenie prezesa Rady Ministrów zabraniające produkcji gatunków wędlin uznanych za luksusowe.

1949 W Nowym Jorku powstał Komitet Wolnej Europy z planem utworzenia rozgłośni radiowych dla działaczy emigracyjnych z krajów Europy Wschodniej.

1952 Umieszczenie książek Andre Gide’a na indeksie ksiąg zakazanych przez Kościół katolicki.

1953 W Gdańsku urodziła się Dorota Stalińska, polska aktorka. Laureatka prestiżowych nagród, m.in. im. Z. Cybulskiego tygodnika “Ekran”. W 1976 debiutowała w filmie (Człowiek z marmuru), w 1980 zagrała główną rolę w filmie Bez miłości.

1957 W Łodzi urodziła się Dorota Kędzierzawska, polska reżyserka filmowa (Pora umierać, Wrony, Nic).

1961 Firma Schering AG wprowadziła do sprzedaży w Niemczech Zachodnich preparat Anovlar, pierwszy doustny środek antykoncepcyjny w Europie.

1967 Urodził się Szymon Majewski, polski dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny.

1967 Urodził się Artur „Gadzio” Gadowski, wokalista grupy IRA.

1968 Piosenka „Mrs Robinson” z filmu „The Graduate” (Absolwent) w reżyserii Mike’a Nicholsa, w wykonaniu duetu Simon i Garfunkel dotarła do 1 miejsca amerykańskiej listy bestsellerów.

1968 Zmarła Helen Adams Keller – amerykańska pisarka, pedagog. W dzieciństwie utraciła wzrok, słuch i częściowo mowę. Dzięki wsparciu swojej nauczycielki Anne Manfield Mac ukończyła studia, zdobyła znajomość języków obcych, nauczyła się bezdotykowo “oglądać” rzeźby a nawet “słuchać” koncertów. Poświęciła się działalności naukowej i społecznej w dziedzinie resocjalizacji. Autorka “Historii mego życia”.

1968 W Melbourne w Australii urodził się Jason Donovan, wokalista, gitarzysta i aktor. Przez pewien czas związany był z Kylie Minogue.

1969 Podczas “łóżkowego protestu” John Lennon i Yoko Ono nagrali “Give Peace A Chance”. W nagraniu towarzyszyli im Tommy i Dick Smothersowie, Derek Taylor, Murray The K oraz Timothy Leary.

1973 Grecja proklamowała republikę. Generał Georgios Papadopulos został tymczasowym prezydentem i ogłosił obalenie króla Konstantyna II.

1973 Urodziła się Heidi Klum, niemiecka modelka. Ma 178 cm wzrostu, waży 57 kg (2008), jest żona Seala, swoje nogi ubezpieczyła na 2 mln dolarów.

1983 Ukazał się album „Speaking In Tongues” grupy Talking Heads.

1983 W Polsce zawieszono reglamentacji masła, margaryny i smalcu.

1986 Podczas koncertu zespołu Lady Pank we Wrocławiu Jan Borysewicz pokazał publiczności goły tyłek.

1988 Krzysztof Skiba, wokalista zespołu Big Cyc, został zatrzymany przez milicję w czasie koncertu na dachu kiosku „Ruchu”.

1996 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: „Three Lions” – Baddiel, Skinner & Lightning Seeds.

1996 Z Ukrainy wywieziono do Rosji ostatnią głowicę jądrową. Do tego dnia Ukraina była trzecią potęgą atomową świata.

2008 Zmarł Yves Saint-Laurent, francuski projektant mody (ur. 1936).

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Października 30th 2020, piątek
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • SOB 31
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • NIE 1
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PON 2
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WT 3
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 4
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • CZW 5
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %