Aglomeracja

Związki partnerskie – prawne rozwiązania “na teraz”!

Związki partnerskie - rodzina  Foto: Takmeomeo

Z pytaniami o rozwiązania „na teraz” pytają notariuszy osoby w związkach partnerskich. W czasach epidemii więcej osób żyjących „na kocią łapę” stara się prawnie uporządkować wzajemne relacje. A temat bezpieczeństwa jest wspólny niezależnie od tego, czy dotyczy osób różnych homo czy heteroseksualnych. Wiele pytań dotyczy chociażby uzyskania wiedzy o zdrowiu partnera w sytuacjach kryzysowych i podejmowania decyzji o dalszych działaniach

W czasie epidemii rejenci pytani są o testamenty i wzajemnie zabezpieczenie się oraz możliwości wsparcia na wypadek kwarantanny, choroby bądź śmierci.

Wiele kwestii prawnych można uregulować testamentem, czyli rozrządzeniem na wypadek śmierci, jednak klienci są zainteresowani również aktualnymi możliwościami, czy problemami i szukają najprostszych rozwiań „na już” związanych z życiem codziennym, koniecznością uregulowania spraw urzędowych, czy chociażby uzyskania wiedzy o zdrowiu partnera w sytuacjach kryzysowych i podejmowania decyzji o dalszych działaniach.

Sytuacja teoretycznie wydaje się prosta, bo pacjent w wywiadzie lekarskim może określić komu można przekazywać wrażliwe dane, ale co zrobić w sytuacji, gdy do szpitala trafia osoba, z którą nie ma kontaktu. Są to sytuacje, gdy decyzję o zabiegu operacyjnym czy procedurach medycznych podjąć musi rodzina, a w przypadku jej braku lub problemów z dotarciem do rodziców, dzieci bądź rodzeństwa zdecydować powinien sąd. Często bywa jednak tak, że najbliższy partner życiowy znajduje się obok, jednak formalnie jest to osoba obca – bez możliwości decydowania, a nawet dowiadywania się o istniejącej sytuacji.

Tu prostym rozwiązaniem, wymagającym jednej wizyty u notariusza jest pisemne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie do pozyskiwania, przez wskazaną bliską osobę, informacji medycznych, wyrażania zgód na leczenie, czy przeprowadzenia pochówku. Zachęcamy obywateli do noszenia takiego dokumentu razem z dowodem osobistym – mówi Elżbieta Zielińska notariusz w Poznaniu.

Ale zakres pełnomocnictw notarialnych może być bardzo szeroki i dotyczyć także prawa do dysponowania wszystkimi składnikami majątku ruchomego i nieruchomego formalnie należącego do drugiego partnera, w tym rachunków bankowych. A to ma znaczenie w sytuacji zarządzania firmą partnera choćby w kontekście zapewnienia płynności finansowej i regulowania bieżących zobowiązań. Prawo dopuszcza tu także takie rozwiązania jak ustanowienie prokury czy zarząd sukcesyjny.

Warto wiedzieć, co często przypominamy obywatelom, że pełnomocnictwa udzielane są na określony czas, bądź sytuację związaną np. z pobytem w szpitalu. To ważne w kontekście prawnego umocowania m.in., w procedurach przetargowych. W każdym momencie można także wycofać takie pełnomocnictwo – informuje notariusz Elżbieta Zielińska.

Notariusze zachęcają także do sporządzenia testamentu, dzięki czemu partnerka albo partner mogą wskazać kto będzie spadkobiercą. Należy jednakże pamiętać, że nawet w przypadku wieloletnich niesformalizowanych związków i w sytuacji posiadania wspólnego potomstwa, partnerzy, będącymi faktycznie najbliższymi ukochanymi osobami, pozostają formalnie osobami obcymi i w systemie fiskalnym nie przysługują im zwolnienia podatkowe.

Faktem jest, że wzrasta liczba osób w związkach nieformalnych, które szukają odpowiednich dla siebie rozwiązań prawnych. Zadaniem notariuszy jest bezpłatne informowanie obywateli o optymalnych rozwiązaniach w konkretnych sprawach, często zabezpieczających majątek wypracowany przez całe życie. Należy pamiętać przy tym, że takie działania informacyjne mogą być prowadzone przez notariuszy tylko w związku z dokonywanymi w ich kancelariach czynnościami dla interesantów. W obecnym czasie zagrożenia epidemicznego notariusze zapraszają przede wszystkim do kontaktu telefonicznego, czy przy pomocy innych środków porozumiewania się na odległość, a następnie do wizyt w kancelariach, z zachowaniem właściwych środków ostrożności, gdzie stosowane są procedury wynikające nie tylko z przepisów prawa cywilnego i prawa o notariacie, ale także z istniejącego reżimu sanitarnego – mówi notariusz dr Andrzej Rataj, Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu.

Użyte w artykule zdjęcia: Takmeomeo

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz