BizNews

ZUS ma bejmy dla firm

banknoty  Foto: sxc

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył w tym roku ponad 47.000.000 złotych na projekty poprawiające bezpieczeństwo w pracy. Na dofinansowanie mogły liczyć zarówno mikro firmy jak i duże przedsiębiorstwa. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy pracowników przez cały okres ich aktywności zawodowej. Na bejmy z ZUSu mogąły liczyć projekty inwestycyjne, doradcze oraz inwestycyjno-doradcze. Mogły, bo cała kwota została już rozdysponowana.

Celem działań podejmowanych przez ZUS w ramach dofinansowania działań płatników składek jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożeń zawodowych powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka, które powinno dotyczyć przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy, takich jak: hałas, wibracje, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, bezpieczeństwo techniczne, obciążenie wysiłkiem, promieniowanie jonizujące i niejonizujące, oświetlenie, mikroklimat, zapylenie – wylicza Marlena Nowicka z poznańskiego ZUSu.

Kwota, którą ZUS chce przeznaczyć na realizację tego programu jest o 11.000.000 złotych wyższa od ubiegłorocznej i wynosi aż 47.700.000 złotych. Zainteresowanie firm tym dofinansowanie było na tyle duże, że cała pula została zarezerwowana już w połowie czerwca. Nie oznacza to jednak, że ZUS wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo w pracy.

Jednak, co niezwykle ważne i na co muszą zwrócić uwagę zainteresowani przedsiębiorcy, finansowanie kolejnych spływających wniosków, które zyskają pozytywną ocenę ekspertów, będzie możliwe dopiero w kolejnym roku – podkreśla Marlena Nowicka – natomiast sama liczba możliwych do realizacji w przyszłym roku projektów zależy od puli środków jaką na poprawę bezpieczeństwa w pracy, w budżecie ZUS, uwzględni Parlament.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby osób, za które firma odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. Mikro przedsiębiorstwo, a więc takie które zatrudnia do 9 osób, może liczyć na dofinansowanie do 90% wartości projektu. W przypadku projektów doradczych będzie to maksymalnie 40.000 złotych, inwestycyjnych 100.000, a inwestycyjno-doradczych 140.000 złotych.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz