Aglomeracja

Wspólny transport w aglomeracji

Poznań nocą, rondo Kaponiera, Bałtyk, Dworzec Główny, korek  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Radni miejscy przyjęli uchwały, dzięki którym Zarząd Transportu Miejskiego będzie mógł ponownie podpisać porozumienia z sąsiednimi gminami w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego. 

ZTM i gminy aglomeracji poznańskiej od wielu lat konsekwentnie budują system transportu aglomeracyjnego. Dzięki temu pasażerowie mogą korzystać ze wspólnej taryfy, bardziej dogodnej siatki połączeń lub jednego nośnika biletów. Z końcem roku zakończą się obowiązujące umowy przewozowe z operatorami gminnymi. Aby było możliwe podpisanie kolejnych, najpierw konieczne jest zawarcie nowych porozumień w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego pomiędzy Poznaniem i wszystkimi gminami należącymi do systemu ZTM. Stosowne uchwały zostały przyjęte na sesji Rady Miasta Poznania.

Obecnie wspólny system transportu aglomeracyjnego obejmuje Poznań i 19 gmin. W 5 z nich: Czerwonaku, Komornikach, Luboniu, Rokietnicy i Suchym Lesie – ZTM Poznań organizuje transport na wszystkich liniach. Oznacza to, że obowiązuje w nim wyłącznie taryfa ZTM Poznań. 

W 14 gminach: Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl – ZTM w Poznaniu organizuje transport na wybranych liniach, w tym głównie takich, które zapewniają połączenie ze stolicą Wielkopolski. Obowiązują na nich zasady i taryfa ZTM. Poza tym funkcjonują tam także odrębne, niezależne od ZTM lokalne linie komunikacyjne, za których organizację odpowiadają bezpośrednio te właśnie gminy.

Podstawą funkcjonowania organizowanego przez ZTM systemu są umowy zawierane pomiędzy Miastem Poznań a poszczególnymi gminami. Biorąc pod uwagę korzyści, jakie wspólna komunikacja daje mieszkańcom aglomeracji poznańskiej, gminy te powierzają Poznaniowi realizację swoich zadań własnych w zakresie komunikacji publicznej. Zintegrowana komunikacja publiczna bezsprzecznie stanowi ułatwienie dla pasażerów: korzystają oni bowiem z jednego nośnika biletów okresowych w systemie PEKA i jednej taryfy biletowej. W jej ramach istnieje zarówno możliwość nabywania biletów okresowych (aplikacja lub karta PEKA), jak i opłacania przejazdów z tPortmonetki oraz na podstawie jednorazowych biletów czasowych. Tym samym wspólny system komunikacyjny, pozwalający na realizację potrzeb mieszkańców w zakresie mobilności, przyczynia się do zapewnienia atrakcyjnych warunków życia zarówno mieszkańcom Poznania, jak i gmin współtworzących aglomerację.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz