K U L T U R A

W Muzeum Archeologicznym jak w British Museum

Muzeum Archeologiczne  Foto: Muzeum Archeologiczne

Od 1 do 4 lipca w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu trwać będą obrady Międzynarodowej Komisji do spraw późnej prehistorii północno-wschodniej Afryki. Pierwszy dzień sympozjum uświetniony zostanie otwarciem unikalnej wystawy podsumowującej działalność polskich archeologów badających tereny dzisiejszego Sudanu i Egiptu.

Po raz pierwszy w historii polskiego muzealnictwa pochylamy się nad zagadnieniem dorobku polskich naukowców badających obszary pustynne Afryki Północnej. Badania w Afryce Północnej Polacy rozpoczęli w latach 60 – tych XX wieku, w ostatnim czasie przeżywają niezwykle dynamiczny rozwój, co sprzyja prezentacji dawniejszych prac i przypomnieniu o ich fundamentalnym znaczeniu dla współczesności.

Otwierana wystawa podzielona została na trzy części. Pierwsza z nich prezentuje zmiany środowiska przyrodniczego na terenie Sahary w ciągu ostatnich 500 tys. Ilustrowane są one materiałami pochodzącymi z polskich wykopalisk (szczątki roślinne i zwierzęce).

Na szczególną uwagę zasługuje nigdzie dotąd nieprezentowany możdżeń i fragmenty czaszki tura z Affad w Sudanie. Szczątki te, datowane na ok. 50 tys. lat, są nie tylko jednymi z najstarszych w Afryce, ale wyznaczają też najdalszy na południe zasięg tego gatunku na świecie.

W drugiej części wystawy zaprezentowane zostaną wyniki prac prowadzonych na kilkudziesięciu stanowiskach archeologicznych – osadach i cmentarzyskach – dających pełen obraz zmian w kulturze materialnej w epoce kamienia.

Trzecia część wystawy poświęcona jest sztuce naskalnej. Podziwiać ją będzie można nie tylko na wielkoformatowych fotogramach, ale także na głazach pozyskanych w trakcie archeologicznej akcji ratowniczej w rejonie IV Katarakty na Nilu w Sudanie.

Warto dodać, że tego rodzaju zabytki niezwykle rzadko są elementem wystawowym w muzeach europejskich, a do wyjątków należy np. the British Museum.

Wystawa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, od dzieci i młodzieży po specjalistów, gdyż niektóre z zabytków będą prezentowane po raz pierwszy od chwili ich odkrycia. Będzie to przede wszystkim wyjątkowa okazja dla mieszkańców Poznania i okolic, a także turystów krajowych i zagranicznych, aby móc zapoznać się z polskimi badaniami nad prahistorią największej pustyni świata. Jako że w Muzeum znajduje się wystawa stała pt. „Pradzieje Wielkopolski”, otwarcie wystawy o pradziejach Sahary pozwoli zwiedzającym na dokonanie niezwykle ciekawych porównań dwóch jakże odmiennych światów.

Wystawa czynna będzie od 2 lipca do 30 listopada 2019 roku.

 

 

Użyte w artykule zdjęcia: Muzeum Archeologiczne, S.Zdziebłowski, Muzeum Archeologiczne / materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz