Aglomeracja POZnań

Uwaga, to tylko ćwiczenia!

Policja  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Od 17 do 19 kwietnia na terenie całego kraju będą odbywały się ćwiczenia pod kryptonimem “Wolf-Ram-23”. W Poznaniu służby pojawią się prawdopodobnie we wtorek, 18 kwietnia. Celem działań jest doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej. 

W poniedziałek, 17 kwietnia wieczorem na terenie Warszawy rozpoczną się ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem “Wolf-Ram-23”. Mieszkańcy Warszawy otrzymali informacje przez sms od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) o możliwych utrudnieniach w komunikacji, zachowaniu spokoju i stosowaniu się do poleceń służb. 

Poznaniacy, w przypadku odbywania się w stolicy Wielkopolski ćwiczeń we wtorek, 18 kwietnia, również powinni zostać powiadomieni przez RCB. Informacje o zmianach w komunikacji i ewentualnym zamknięciu jakiegoś obszaru znaleźć będzie można na stronach oraz mediach społecznościowych Miasta. Komunikat sms zostanie również rozesłany przez Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK). 

Organizatorem ćwiczeń jest Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (FBI).

Głównym celem ćwiczeń jest reagowanie służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej – ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym. Ćwiczenia potrwają do środy, 19 kwietnia, a poszczególne epizody swoim zasięgiem obejmą obszar innych województw.

Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb dbających o bezpieczeństwo, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia odbywać się będą w warunkach zbliżonych do realnych. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w sytuacjach kryzysowych.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz