POZnań

Ugoda ze spółką Wyborowa została podpisana

Jezioro Malta  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Miasto zawarło ugodę sądową ze spółką Wyborowa i nabyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nad Jeziorem Maltańskim. Spółka zaś zrzekła się swoich roszczeń o odszkodowanie. Podpisany w czwartek (17 grudnia) dokument kończy długi spór o te tereny

W czwartek, 17 grudnia, Miasto Poznań podpisało ze spółką Wyborowa (uprzednio Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego “Polmos” w Poznaniu) ugodę, która ostatecznie zakończyła toczące się przed sądem postępowania. 

Na mocy tej ugody Wyborowa zrzekła się wszelkich roszczeń związanych z uchwaleniem w 2002 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Malta” w Poznaniu. Natomiast Miasto nabyło do swojego zasobu prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości – wskazuje prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski, kierujący zespołem prawników reprezentujących od początku sporu Miasto Poznań.

Nabycie przez Miasto terenu przy ul. Komandoria 5 pozwoli na poszerzenie Jeziora Maltańskiego w jego najwęższym fragmencie, a zarazem rozbudowę Toru Regatowego Malta o brakujący tor powrotny zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (FISA) i Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Malta” w Poznaniu, przyjętym przez radnych w 2002 r., obszar ten oznaczony jest symbolami: 6UT – tereny usług rekreacyjnych, 7KL – tereny infrastruktury transportowej: ulica lokalna oraz 1kk – tereny infrastruktury transportowej: tereny kolejki wąskotorowej “Maltanka”. Nabycie przez Miasto prawa do użytkowania wieczystego tych nieruchomości w związku z planami poszerzenia Jeziora Maltańskiego wpisuje się w realizację celów publicznych oraz zadań własnych gminy.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz