Aglomeracja DLA STUDENTA

Studia przypadku nieprzypadkowo na Uniwersytecie Ekonomicznym

Nowy Budynek UEP  Foto: materiały prasowe

Nowy, unikatowy przedmiot Microeconomics of Competitiveness (MOC), opracowany na Harvard Business School będzie można studiować na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym.

Autorem modułu jest wybitny ekonomista, specjalista w dziedzinie strategii organizacji i konkurencyjności międzynarodowej, wykładowca HBS – prof. Michael Porter. Chodzi tu  w szczególności o znaną na świecie harwardzką metodologię pracy nad studiami przypadku.

Program Microeconomics of Competitiveness (MOC) został stworzony w 2002 r. jako platforma współpracy dydaktycznej i naukowej pomiędzy uczelniami z całego świata. Jego celem jest zwiększanie konkurencyjności krajów, regionów i przedsiębiorstw poprzez transfer wiedzy i współpracę między sektorem prywatnym, publicznym i przedstawicielami świata nauki.

Sieć uczelni współpracujących w ramach MOC obejmuje obecnie ponad 100 instytucji w 65 krajach, docierając do blisko 36 tys. studentów. W październiku 2014 r. do uczelni współpracujących w ramach MOC dołączył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Dla naszej Uczelni to kolejny, istotny krok w procesie budowania oferty edukacyjnej na najwyższym, międzynarodowym poziomie ¬– mówi dr Piotr Trąpczyński, koordynator przedmiotu MOC na UEP.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wprowadzając przedmiot Microeconomics of Competitiveness do programu nauczania w ramach specjalności International Business na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej oraz programu Executive MBA, chce nie tylko wykorzystać ogromne doświadczenie dydaktyczne zagranicznego partnera, lecz również wzbogacać własny program studiów dla przyszłej i obecnej kadry menedżerskiej.

Chodzi w szczególności o znaną na świecie harwardzką metodologię pracy nad studiami przypadku – wyjaśnia dr Piotr Trąpczyński. Co więcej, udział w programie stwarza dodatkowe możliwości nawiązywania kontaktów naukowych pomiędzy UEP a innymi instytucjami partnerskimi na całym świecie – dodaje.

Zajęcia z przedmiotu Microeconomics of Competitiveness prowadzone są w języku angielskim wyłącznie w oparciu o wspomniane studia przypadku oraz zespołową pracę analityczną. Szczególny nacisk kładziony jest na czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym regionie, uświadamiając, jak istotne są wzajemne powiązania pomiędzy otoczeniem biznesowym a działaniami firm.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz