Stare Miasto

Skwer z warzywniakiem na ul. 23 lutego wymaga rewitalizacji

Kiosk Masztalarska_2  Foto: T. Dworek / ROSM

Pomimo, że w sąsiedztwie znajduje się Plac Wielopolski warzywniak przy ul. 23 lutego ma sporo klientów. Estetyka kiosku pozostawia wiele do życzenia, nad jego likwidacją zastanawia się miejski plastyk, ale radni ze Starego Miasta postulują pozostawienie pawilonu, uważają także że magistrat powinien wpisać tymczasowe konstrukcje jak kioski czy stragany do katalogu mebli miejskich.

Kiosk znajduje się na skwerze Romana Wilhelmiego, który w opinii radnych wymaga większej dbałości niż ma to dziś miejsce, a w przyszłości powinno się opracować nową przyjazną koncepcję dla tego zielonego fragmentu Starego Miasta, tworząc wcześniej społeczną mapę potrzeb – mówi radny Tomasz Dworek

Radni postulują stworzenie nowego planu zagospodarowania skweru Wilhelmiego przede wszystkim w kontekście sporej inwestycji Archiwum Państwowego [75% zabudowy działki, 17% na cele publiczne – przejście na Pl. Wielopolski]. Budowa gmachu znacząco wpłynie na charakter przestrzeni, której elementami są tereny zielone i nieliczne pozostałości miejskich fortyfikacji, dziś niestety zaniedbane i eksponowane w niewłaściwy sposób.

Rada Osiedla zwraca uwagę, że kioski czy stragany są ważnymi elementami miejskiej przestrzeni i warto do katalogu miejskich mebli wpisać parametry takich konstrukcji. Można to zrobić np. tak jak w projekcie Pracowni Trabendo przy budynku Pixel na Grunwaldzie, gdzie obskurny pawilon spożywczy stał się estetycznym kioskiem – mówi radny Jacek Maleszka

Radni dostrzegają problematyczną estetykę pawilonu, ale przede wszystkim biorą pod uwagę interes społeczny, zarówno w zakresie ochrony miejsc pracy jak i zapotrzebowania na taki rodzaj handlu w tym miejscu – podkreśla radny Tomasz Dworek

Warto tu przypomnieć likwidację sklepu warzywniczego u zbiegu ulic Żydowskiej i Mokrej, który nie wytrzymał finansowej konkurencji z lokalem gastronomicznym, a był ważnym punktem dla staromiejskiej społeczności, tworzącym także turystyczny klimat.

Staromiejscy radni w przyjętej uchwale zwracają uwagę na wiele krytycznych uwag organizacji społecznych co do przyjętego w 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego działkę należącą do Archiwum Państwowego i Skwer Wilhelmiego.

W ostatnich latach w tej przestrzeni zaszły także istotne zmiany, jak postawienie popiersia Romana Wilhelmiego [w sąsiedztwie Sceny na Piętrze], czy otwarcie historycznej ścieżki turystycznej wzdłuż murów miejskich.

Rada Osiedla Stare Miasto negatywnie opiniuje wniosek dotyczący likwidacji pawilonu warzywniczego. Apeluje także do władz Miasta Poznania o podjęcie dialogu z właścicielem kiosku i zaproponowanie innej lokalizację z zasobów ZKZL. Podczas rozmów dotyczących rewaloryzacji Placu Ratajskiego pojawiła się propozycja i potrzeba ulokowania tam sklepu warzywniczego.

Warto przypomnieć, że nad planami rewaloryzacji Placu Ratajskiego pracują studenci Uniwersytetu Artystycznego, którzy w ramach prac semestralnych obejmujących m.in. rozmowy z użytkownikami placu stworzą nowe koncepcje – mówi radna Alicja Wilak. Warto podobne działania zrealizować dla skweru Wilhelmiego.

Użyte w artykule zdjęcia: T. Dworek / ROSM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz