Aglomeracja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

21 LO w Poznaniu  Foto: lepszyPOZNAN / S9+

Po ubiegłorocznej, tzw. podwójnej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, wydawało się, że gorzej już nie będzie. Tegoroczna rekrutacja jednak także będzie nadzwyczajna z powodu pandemii koronawirusa. Powinna rozpocząć się w poniedziałek 11 maja, ale przebiegać będzie inaczej niż w poprzednich latach i rozpocznie się z dużym opóźnieniem. Kiedy?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało właśnie do konsultacji nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Czasu na przekazanie ewentualnych uwag jest mało, bo termin mija w środę 13 maja o godzinie 12:00 (można je wysyłać na adres konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl).

Projekt MEN zakłada, że wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca do 4 sierpnia.

Inne terminy obowiązywać będą do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. W tych przypadkach to dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

Świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie trzeba złożyć w szkole pierwszego wyboru do 4 sierpnia uzupełniając tym samym wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone 12 sierpnia. Zakwalifikowani kandydaci muszą dostarczyć oryginał świadectwa, jeśli nie zrobili tego wcześniej, w terminie od 13 do 18 sierpnia. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19 sierpnia.

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada, że nie będzie tym razem rekrutacji uzupełniającej. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie odbywa się elektronicznie na stronie Nabór. Szkoły opublikowały już ofertę na rok szkolny 2020/21. Wnioski aktywne będą od 15 czerwca do 4 sierpnia (jeśli nic się nie zmieni). System umożliwia złożenie wniosku, zatwierdzenie go przez kandydata, a także przesłanie wszystkich wymaganych załączników bez konieczności chodzenia do szkoły pierwszego wyboru. Na swoim koncie kandydat może także sprawdzić wyniki kwalifikacji i rekrutacji.

By przejść na stronę do rekrutacji Nabór kliknij tutaj.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz