Aglomeracja

Reforma oświaty – znikają gimnazja

tablica  Foto: sxc

Zapowiada przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma szkolnictwa właśnie została ogłoszona. Zgodnie z zapowiedziami zostają zlikwidowane gimnazja.

Gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych i nie podnoszą jakości nauczania – argumentowała Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej – chcemy powrotu do idei liceum w miejsce kursu przygotowawczego do matury.

Minister dodała również, że proponowane zmiany mają na celu m.in ograniczenie częstej adaptacji uczniów do nowych warunków szkolnych. Likwidacja wprowadzonych kilka lat temu gimnazjów to najważniejsza, choć nie jedyna zmiana. Kolejne są jakby jej konsekwencją. Czy sprawdzą się obawy wielu nauczycieli, że efektem tej reformy będą zwolnienia z pracy?

Zrobimy wszystko, by nauczyciele pracy nie stracili – zadeklarowała dzisiaj Anna Zalewska.

Docelowo zmiany obejmą szkoły podstawowe i średnie. Praktycznie przywrócona zostanie struktura znana sprzed poprezdniej reformy oświaty, która wprowadzała gimnazja.

Wszystkie zmiany wejdą w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1 września 2017. Tego dnia 6-letnia szkoła podstawowa stanie się 8-letnią. Uczniowie klas VI dostaną zatem promocję nie do pierwszej klasy gimnazjum, a do klas VII szkoły podstawowej.

Podobnie stanie się w liceach ogólnokształcących, w których na powrót nauka trwać będzie 4 lata. Na wprowadzenie tej zmiany jednak trzeba będzie poczekać do roku szkolnego 2019/20.

Zmiany dotyczyć będą również nauki w technikach. Wraz z nowym rokiem szkolnym nauka trwać będzie nie 4, a 5 lat. Tutaj jednak rekrutacja do 4-letniego technikum prowadzona będzie jeszcze do roku szkolnego 2019/20.

Nadal będziemy dotować podręczniki, z punktu widzenia rodziców nic się nie zmieni – podkreśliła dzisiaj Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej – o finansach w oświacie chcę rozmawiać z samorządowcami i związkami zawodowymi.

Czy będzie to ostatnia reforma oświaty, czy kolejny rząd wprowadzać będzie kolejną? Na to pytanie trudno w tej chwili odpowiedzieć. Na pierwszych zebraniach z rodzicami, które odbywały się ostatnio wielu rodziców pytało o plany związane z zapowiadanymi przez Minister Edukacji Narodowej  reformami. Nauczyciele jednak niewiele mogli wyjaśnić, bo nikt nie znał oficjalnego stanowiska MEN. To poznaliśmy dopiero dzisiaj.

Wszystkie projekty zostały już udostępnione na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Znajdziecie je klikając tutaj.

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej

Użyte w artykule zdjęcia: sxc, men.gov.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz