Sport

Radni chcą wesprzeć Wartę

Warta Poznań - Raków Częstochowa  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki poparła plany klubu Warta Poznań na kompleksową rewitalizację infrastruktury sportowej przy ul. Droga Dębińska i zawnioskowała o przeznaczenie z budżetu miasta na ten cel kwoty 3 mln zł.

Na posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki UMP zaproszenie otrzymali przedstawiciele Warty Poznań. Punktem wyjścia podczas spotkania było pismo Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, w którym wskazane zostały braki infrastrukturalne dotyczące obiektu przy ul. Droga Dębińska 12. Zgodnie z treścią pisma wyrażona została obawa o docelowy charakter infrastruktury pozwalający na spełnienie wszelkich wymogów licencyjnych PZPN. Brak spełnienia tych wymogów skutkować może brakiem przyznania licencji na grę w rozgrywkach piłkarskich na poziomie centralnym oraz międzywojewódzkim w sezonie 2021/2022 oraz kolejnych. W związku z tym konieczne było opracowanie szczegółowego harmonogramu dostosowania infrastruktury sportowej do wszelkich wymogów licencyjnych.

Radni przyjęli stanowisko, w którym wyrażają akceptację merytoryczną dla planów zagospodarowania terenów sportowych Warty Poznań przy ul. Drodze Dębińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów licencyjnych PZPN. Wnioskują również o dofinansowanie inwestycji przez Miasto Poznań w kwocie 3 mln zł (podczas sesji Rady Miasta w dniu 01.06.2021). Komisja zwróciła uwagę, że modernizacja infrastruktury sportowej jest spójna ze zmianami już wykonanymi w tym rejonie (m.in. remont Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, wydłużenie Wartostrady, remont Łazienek Rzecznych). Dzięki temu w centrum Poznania może powstać unikalny kompleks sportowy skierowany do mieszkańców.

Infrastruktura sportowa przy ul. Droga Dębińska będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców (przez 7 dni w tygodniu) oraz będzie posiadała wiele funkcji (np. możliwość uruchomienia kina letniego na trybunie w przerwach między rozgrywkami, wykorzystanie infrastruktury do dalszego aktywizowania różnych grup społecznych np. seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami). Możliwe jest poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla obiektów infrastruktury sportowej – w szczególności w kontekście rozpisywanych cyklicznie programów rozwoju infrastruktury sportowej przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Przedstawiciele Warty zaprezentowali koncepcję zagospodarowania tego terenu, zakładającą utworzenie pełnej infrastruktury sportowej dla sekcji: piłka nożna, szermierka, tenis ziemny, hokej na trawie. Koncepcja umożliwia etapowanie inwestycji i jej realizację w sposób rozłączany dla poszczególnych etapów. Pomysł władz klubu jest taki, aby Warta nie do końca rozwijała się na modłę powszechnie przyjętą w ekstraklasie, ale by był to klub społecznie zaangażowany, blisko mieszkańców. Oczywiście ważne jest też dostosowanie warunków stadionu przy Drodze Dębińskiej do wymogów licencyjnych ekstraklasy, aby mecze “domowe” mogły być rozgrywane w Poznaniu, a nie w Grodzisku Wielkopolskim. Rozmowy w sprawie rozgrywania spotkań na stadionie przy Bułgarskiej nie przyniosły rezultatu. Według przedstawionych warunków finansowych koszty dnia stadionowego na stadionie przy ul. Bułgarskiej były by 4 razy wyższe niż organizacja spotkań w Grodzisku Wielkopolskim. Podkreślano jednocześnie, że zmodernizowany stadion przy Drodze Dębińskiej nie będzie dużym obiektem, nie chodzi o tworzenie “drugiej Bułgarskiej”. Warto dodać, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy piłkarze Warty poczynili ogromne postępy awansując do ekstraklasy, w której radzą sobie nie najgorzej. Zauważalna jest szybko rosnąca baza kibiców. Oprócz pierwszego zespołu działa też sekcja młodzieżowa, drużyna kobieca i drużyna ampfutbolu. Są plany, aby konferencje przed i po meczu tłumaczone były na język migowy.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz