POZnań

Przyznano nagrody Miasta Poznania

Naramowicka filia Biblioteki Raczyńskich  Foto: Biblioteka Raczyńskich

Miasto Poznań uhonorowało najzdolniejszych uczniów. Wśród nagrodzonych są finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, a także utalentowani artyści, sportowcy czy przygotowujący się do wykonywania zawodu fryzjerzy i mechanicy samochodowi, zdobywający prestiżowe tytuły. 

Nagrody otrzymali najwybitniejsi uczniowie i uczennice poznańskich szkół podstawowych (klas IV-VIII) i ponadpodstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych i sportowych. Wyróżniono osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 wykazały się szczególnymi osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą w trzech kategoriach: naukowej, sportowej i artystycznej.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się prawie 400 uczniów. Łącznie przyznano 239 nagród: 82 za osiągnięcia naukowe, 124 za osiągnięcia sportowe, 33 za osiągnięcia artystyczne. Wyróżnienia mają wymiar także finansowy. W tym roku Miasto przeznaczyło na nie 230 tysięcy złotych. W skład kapituły konkursowej weszli miejscy radni i urzędnicy Wydziału Oświaty UMP. 

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, trzeba było zrezygnować z uroczystej gali. Dyplomy zostaną przekazane do szkół.

Użyte w artykule zdjęcia: Biblioteka Raczyńskich

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz