K U L T U R A

Poznańskie “Teczki” w Princeton i Yale

Teczki Teatru Ósmego Dnia  Foto: materiały prasowe

Teatr Ósmego Dnia pokaże w Stanach Zjednoczonych spektakl “Teczki”, w którym czwórka aktorów odczytuje zawartość własnych teczek z archiwów SB.

Premiera odbyła się w 2007 roku. W spektaklu artyści stają się obiektem inwigilacji, szantażu i aresztowań. Sztuka pokazuje nie tylko realia życia w komunistycznym reżimie, ale i sprzeciw artystów wobec opresji. Będzie wystawiana w Princeton i Yale w języku angielskim, pokazom towarzyszyć będą rozmowy z członkami grupy.

Teczki Teatru Ósmego Dnia Foto: materiały prasowe

Cieszę się, że publiczność z Princeton będzie miała szansę zobaczyć twórczość tej ważnej grupy. Dziś zmagamy się z inwigilacją naszego życia przez władze, a “Teczki” pokazują to zjawisko z istotnej perspektywy. Projekt jest częścią współpracy pomiędzy Lewis Center a Instytutem Adama Mickiewicza, która, mamy nadzieję, doprowadzi do trwałej wymiany pomiędzy Princeton a środowiskiem twórczym w Polsce mówi Tim Vasen, mówi dyrektor programu teatralnego Lewis Center for the Arts w Princeton.

Chcemy pokazać młodych ludzi, marzących, rozpalonych artystów, którzy szukają kształtu i granic wypowiedzi, którzy czytając wielką literaturę nie potrafią znaleźć dystansu do najważniejszych, stawianych przez nią pytań, którzy cierpią naprawdę z powodu zła świata. I tych funkcjonariuszy systemu, którzy pełni pogardy, a co najmniej poczucia wyższości, bo w końcu stojący po stronie władzy, tej, „która wie” mówi Ewa Wójciak, dyrektor artystyczna Teatru Ósmego Dnia

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz