POZnań

Powołano Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności

Urząd Miasta Poznania  Foto: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Zarządzeniem prezydenta Miasta Poznania został powołany Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności. W jego skład wejdą miejscy urzędnicy, przedstawiciel/ przedstawicielka Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz niezależni eksperci, wyłonieni w konkursie. Przewodniczyć mu będzie Marta Mazurek obecnie radna miasta Poznania.

Chcemy, by Poznań był miastem otwartym i tolerancyjnym. Ważne jest dla nas nie działanie doraźne, ale systemowe – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Członkowie Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności otrzymali nominację z rąk prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Celem powołanego zespołu jest wyznaczanie kierunków miejskiej polityki w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji – ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności czy status społeczno-ekonomiczny. W zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji będzie działał zespół ekspercki i miejscy urzędnicy, który został wyłoniony w drodze konkursu. Wybrano pięć osób spełniajacych wymogi.

Kwestie dotyczące równego traktowania i wspierania różnorodności to polityka, która powinna być konsekwentnie uwzględniania i realizowana w ramach wydziałów i jednostek miejskich, a współpraca międzysektorowa jest gwarancją zwiększenia efektywności tej polityki. Zespół to innowacyjne rozwiązanie, które ma zapewnić realny wpływ na realizowanie zadań z zakresu równości i różnorodności dzięki bezpośredniej współpracy z dyrektorkami i dyrektorami wydziałów, którzy będą współuczestniczyć w planowaniu tych działań. Zespół ekspercki zapewni transfer rzetelnej wiedzy dotyczącej danej tematyki oraz najnowszych rozwiązań – wyjaśnia Marta Mazurek. Priorytetowe zadania na najbliższy czas to polityka oświatowa, której ważnym elementem powinna być edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna oraz kompleksowa strategia równościowa dla Poznania, która będzie ważnym krokiem w procesie przyjęcia przez Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – dodaje przewodnicząca Zespołu.

W szczególności zależało nam na głosie niezależnych ekspertów, którzy mają bogate doświadczenie w walce z wykluczeniem i dyskryminacją. Cieszę się, że udało nam się stworzyć zespół, złożony z ludzi kompetentnych, chętnych do pracy na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Działania, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, w dużym stopniu inspirowane przez Martę Mazurek, sprawiły, że zaczynamy być miastem, z którego doświadczenia chcą czerpać inni. Chcemy dzielić się tymi doświadczeniami, by również w innych miastach w Polsce wprowadzano zmiany, kładące duży nacisk na politykę równościową.

Tekst: Ewelina Jaskowiak

Użyte w artykule zdjęcia: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz