POZnań

Plany remontów ulic

Rozpoczyna się remont ronda Rataje  Foto: Google Street View

Dziś rozpoczyna się pierwszy z tegorocznych, większych remontów nawierzchni jezdni. Prace prowadzone będą na ul. Piwnej. Do jesieni kierowcy (i rowerzyści) będą mogli jeździć w bardziej komfortowych warunkach po kilkunastu poznańskich ulicach.

Dokładny harmonogram prac zostanie ustalony w kwietniu, gdy już będzie wiadomo, jakie roboty planują przeprowadzić inne firmy i spółki zajmujące się wodociągami, siecią gazową oraz energetyczną. Nie mają się one nakładać na siebie w jednym czasie w danym rejonie oraz nie można dopuścić do sytuacji, że zaplanowane roboty ziemne będą wykonywane po naprawie nawierzchni.

Oprócz prac ul. Piwnej w tym roku planowane są remonty nawierzchni na ul. Krzywoustego (na odcinku od węzła nad A2 do wiaduktu na Franowie – część wjazdowa). Podobnie będzie na ul. Warszawskiej, gdzie w tym roku ma być zerwana stara i ułożona nowa nawierzchnia na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Michała po ul. Krańcową.

W innej części Poznania, w pierwszej połowie kwietnia rozpoczną się prace na ul. Przybyszewskiego. Najpierw będą prowadzone na chodniku, a od 19 kwietnia na jezdni. Wymieniona zostanie również nawierzchnia od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego. Zaplanowany jest remont na obu częściach ul. Grunwaldzkiej (od ul. Promienistej do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego). Prace o tym samym zakresie mają być przeprowadzone na ul. Jawornickiej (na odcinku od ul. Smardzewskiej do ul. Promienistej) oraz na ul. Promienistej (od ul. Jawornickiej do ul. Krośnieńskiej). Po nowej nawierzchni będzie można poruszać się także na ulicy ul Grochowskiej, gdzie remont ma być przeprowadzony na części zachodniej od ul. Grunwaldzkiej po ul. Pogodną.

Na Łazarzu wyremontowana zostanie ul. Polna – od ul. Bukowskiej do ul. Marcelińskiej. W planach jest także położenie nowej nawierzchni na ul. Wojska Polskiego (od ul. Wołyńskiej do wiaduktu nad ul. Niestachowską).

Będzie ona ułożona także na ul. Głogowskiej na części wyjazdowej. Remont zaplanowany jest od wiaduktu górczyńskiego do ul. Kopanina.

Prace będą prowadzone na tych odcinkach, na których stan nawierzchni budzi największe zastrzeżenia. Kontynuować będziemy także prace z poprzednich lat.

Do tych zadań trzeba doliczyć także remonty na poszczególnych osiedlach (prowadzone we współpracy z lokalnymi samorządami).

Wśród nich można wymienić ul. Jaskiniową (pomiędzy ul. Turniową a ul. Graniową), remont na ul. Słupeckiej (odcinek ul. Kruszwicka – ul. Inowrocławska), Inowrocławskiej (od ul. Słupeckiej do ul. Trzemeszeńskiej oraz skrzyżowanie ul. Inowrocławskiej i ul. Toruńskiej). Kontynuowane będą prace na ul. Ropczyckiej.

Użyte w artykule zdjęcia: Google Street View

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz