Stare Miasto

Piwo lepiej smakuje na bruku

9.03.2014  Foto:

9.03.2014Sezon ogródkowy na Starym Rynku przed nami. Jednak sezon sklepów monopolowych wokół Starego Rynku już się rozpoczął. Wystarczyła dobra pogoda, aby problemy zeszłorocznych poranków weekendowych powróciły – pisze Paweł Sztando, radny osiedla Stare Miasto.

W środę 12 marca uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Poznania podczas którego dokonano podsumowania działań dotyczących bezpieczeństwa i porządku na Starym Rynku. Poruszano przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Bez wątpienia jego poczucie wzrosło. Jak pokazała w statystykach poznańska Policja, wzrósł również stan bezpieczeństwa. Stało się tak przede wszystkim dzięki zwiększeniu liczby patroli Policji, które są dodatkowo finansowane z budżetu miasta.

Jednakże w dalszym ciągu, jak pokazują ostatnie dni, bolączką tego miejsca jest brak porządku po weekendowych nocach. W moim przekonaniu – mówi Sztando – jednym z głównych czynników tego stanu rzeczy jest coraz większa liczba sklepów monopolowych. Przyciągają one coraz mniej wymagających klientów, którzy spożywają alkohol na ulicach wokół Starego Rynku lub w okolicznych bramach.

Niestety próba ograniczenia sprzedaży alkoholu w tym miejscu to karkołomne zadanie. Parę lat temu wrocławscy radni wpadli na pomysł zakazu sprzedaży alkoholu na wrocławskim Starym Mieście od godz. 21 do 6 rano. Jednakże, wojewoda uchylił uchwałę powołując się na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Wojewoda dolnośląski słusznie zauważył, że chcąc ograniczyć sprzedaż, władze miasta powinny wydawać pozwolenie na określony czas, a nie zakazywać sprzedaży alkoholu wszystkim. Może należałoby bardziej bacznie przyglądać się lokalom, które taką zgodę uzyskały i surowo ich karać za brak przestrzegania porządku.

9.03.2014

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, uchwalony przez Radę Miasta Poznania, wynosi 1050, a poziom jego wykorzystania na dzień dzisiejszy wynosi 1002, z czego na terenie Delegatury Stare Miasto 280. Przypomnę tylko – zauważa radny – że administracyjnie sięga ona aż do północnych granic miasta, a więc obejmuje m.in. Winogrady i Piątkowo. W moim przekonaniu należałoby zastanowić się nad zmniejszeniem tej liczby przez Radę Miasta. Wiązałoby się to zapewne z mniejszymi wpływami finansowymi, ale biorąc pod uwagę ile miasto musi inwestować w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na Starym Rynku bilans mógłby być korzystny. Zapewne lepszym pomysłem byłoby podzielenie tego limitu na mniejsze części miasta, jednakże ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie pozwala gminom na tego typu manewr.

Na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa zaprosiłem radnych miejskich na wspólną weekendową wizję lokalną na Starym Rynku. Wierzę, że wspólna inicjatywa przyniesie konkretne postulaty, które przyczynią się do poprawy sytuacji w tym miejscu – dodaje Paweł Sztando.

Czy takie obrazki jakie ilustrują tą informację odejdą do lamusa? To pytanie pozostawiamy otwarte.

9.03.2014

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz