K U L T U R A POZnań

Pierwsza w Europie wystawa kultury Kosowa. W Poznaniu!

Kultura Kosowa w Muzeum Etnograficznym 1  Foto:

Kosowo jest zupełnie inne niż nam się wydaje. W tym najmłodszym europejskim państwie obok siebie – w zgodzie żyją muzułmanie i katolicy. Czytając gazety, oglądając telewizyjne programy trudno nam w to uwierzyć! Jak wygląda życie na multietnicznych Bałkanach można przekonać się oglądając nową wystawę w Muzeum Etnograficznym.

„Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie” – to pierwsza tego typu ekspozycja w Europie. Zaprezentuje gromadzoną od ponad 20 lat, największą w Polsce i jedną ze znaczących na naszym kontynencie kolekcję muzealną. Wystawa poświęcona jest problematyce wielokulturowości Kosowa oraz współczesnym przemianom tożsamości jego mieszkańców, a w szczególności kształtowaniu się nowego poczucia świadomości narodowej w oparciu o kulturę albańską. Ekspozycja ukaże funkcjonowanie zasad prawa zwyczajowego (Kanunu) oraz ściśle z nim związane zasady honoru, gościnności, tolerancji religijnej, podziału pracy i obowiązków w ramach rodziny.

Kultura albańska jak podkreśla kuratorka wystawy Joanna Minksztyn nie jest tylko związana z islamem. To zupełnie inny świat, gdzie islam nie jest ortodoksyjny, gdzie obok siebie w wioskach żyją wyznawcy różnych religii. Kwestia wyznania nie jest tu najważniejsza. Podkreśla także, że podróżując po Kosowie, poznając tamtejszą kulturę spotykała się z życzliwością i otwartością mieszkańców. Widziałam społeczności islamskie, chrześcijańskie – które wzajemnie zapraszają się na rodzinne uroczystości, mówiła podczas konferencji prasowej pomysłodawczyni projektu.

Wystawa została starannie zaaranżowana przez profesorów Uniwersytetu Artystycznego, Wojciecha Hora i Marka Owsiana. W centrum znajdujemy kamień węgielny kultury albańskiej – Kanun Leka Dukagijnego – księgę prawa zwyczajowego, najbardziej znany z wielu kodeksów dawniej obowiązujących na terenie Kosowa i północnej Albanii. Sale wystawiennicze podzielono na trzy części odpowiadające najważniejszym aspektom Kanunu: prawu gościnności, pozycji i roli kobiety i mężczyzny wraz z prawem dziedziczenia oraz pozycji samej kobiety.

Kuratorka Joanna Minksztyn ma nadzieję, że wystawa i towarzyszący jej Katalog przybliżą prawdziwe oblicze Kosowa, inne od tego znanego z doniesień prasowych. Celem projektu jest otwarcie dialogu międzykulturowego oraz pogłębienie naszej wiedzy i mechanizmach kształtowania i podtrzymywania tożsamości kulturowej.
Olbrzymią pomoc w tworzeniu zbiorów Muzeum otrzymało ze strony Jarosława Rosochańskiego, honorowego konsula Republiki Albanii w Poznaniu.

5 listopada Muzeum zaprasza na spotkanie z kuratorką wystawy i opowieści o różnorodności kulturowej najmłodszego europejskiego państwa. Warto dodać, że wstęp na wystawę odbywa się w ramach biletu na stałą ekspozycję Muzeum Etnograficznego.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz