Chwaliszewo Dębina Nowe Miasto POZnań Rataje Starołęka

Partnerstwo na rzecz Warty – dla miasta i deweloperów

Warta i Cybina - 26 V  Foto: lepszyPOZNAN.pl

foto: lepszyPOZNAN.pl - Warta i Cybina - 26 VOrganizatorzy projektu Partnerstwo „Na rzecz Warty” zapraszają poznaniaków do dyskusji na temat powrotu miasta nad rzekę i stworzenia warunków do ponownego korzystania z jej potencjału. To inicjatywa firm deweloperskich realizowana przy wsparciu urzędu miasta.

Prace nad Planem rozwoju rzeki Warty przebiegać będą w dwóch etapach. W pierwszym przeprowadzona zostanie analiza terenu, miejscowych planów zagospodarowania oraz dotychczasowego sposobu zarządzania. Drugi etap obejmie następujące zagadnienia: bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, analizę ekonomiczną (w zakresie trzech najlepszych wariantów zagospodarowania strefy rzeki), harmonogram wdrożenia (w tym prace do wykonania wraz z proponowanymi projektami i podprojektami) oraz propozycje projektów pilotażowych do realizacji w strefie rzeki Warty

Produkt finalny całego projektu – Plan rozwoju rzeki Warty – zostanie wydany w formie podręcznika know-how, pokazującego jak należy inwestować w naszym mieście w rzekę i tereny nabrzeżne.

Pilotażowym projektem przywracającym Poznaniowi Wartę będzie inwestycja „Portowo” realizowana przez SwedeCenter. Na poprzemysłowych terenach leżących w pobliżu Ronda Starołęka firma stworzy nowoczesną zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą pozwalającą na wykorzystanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Warty oraz jej nabrzeża.

Całkowity koszt realizacji projektu Partnerstwa „Na rzecz Warty” oszacowano na 400 000 euro. Ponad połowa środków pochodzić będzie z wkładu własnego zagranicznych partnerów: firm KuiperCompagnons, DHV oraz SwedeCenter. Wkład własny Miasta Poznania stanowić będzie czas pracy pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu.

O pozostałą kwotę, 190 000 euro, strony Partnerstwa zwróciły się do rządu holenderskiego, który w ramach programu „Partners voor water” przeznaczył w 2011 r. 4 mln euro na dotacje do projektów dotyczących bezpieczeństwa, gospodarki wodnej, klimatu, żywności i ekosystemów oraz zarządzania zasobami wody, realizowanych w Holandii oraz w 26 innych krajach. W przypadku przyznania dotacji w grudniu br. nastąpi oficjalne podpisanie umowy projektu i przystąpienie do jego realizacji. Prace zespołu konsultingowego rozpoczną się w styczniu 2012 r. i potrwają przez kolejne 8 miesięcy. Jesienią 2012 r. gotowy Plan rozwoju rzeki Warty zostanie przekazany władzom samorządowym Poznania.

Portowo Foto: SwedeCenter_materiały prasowe

Organizatorzy projektu przygotowali także konkurs na najciekawszą nazwę projektu. Do wygrania jest trzyosobowy kajak turystyczny PRO TOUR. Głosować można na stronie www.dorzeczni.pl.

Komentarz

Każdemu poznaniakowi zależy na ożywieniu brzegów Warty, ale zazwyczaj inicjatywa deweloperów sprowadza się do zawłaszczenia terenów, ogrodzenia i wyłączenia ich ze społecznej przestrzeni. Daleko nie trzeba szukać. Smutnym przykładem są inwestycje Wechty naprzeciwko Katedry. Deweloper wybudował apartamentowce z widokiem na Ostrów Tumski, ale wyłącznie dla swoich klientów. Zwyczajny poznaniak nie może wejść na nadrzeczny ogrodzony bulwar. Jak bardzo  w poważaniu deweloper ma miasto, może także świadczyć spór o umocowanie wałów dawnego portu, o co Wechta spiera się  z  urzędnikami.
Pozostaje mieć nadzieję, że projekt współfinansowany przez holenderski rząd służyć będzie przede wszystkim miastu i jego mieszkańcom bez względu na stan konta, a nie będzie firmował i rekomendował ambitnych planów kolejnych deweloperów.

Stary port na Warcie, most Chrobrego Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • coż, święte słowa, koszmarek wechty poza tym zniszczył historyczne przestrzenie, inne miasta staraja sie nie zaslaniac budynkow z ktorych sa znane a w Poznaniu deweloper moze wszystko