Aglomeracja

Ostatnie dni naboru na staż

Urząd Miasta Poznania  Foto: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Trwa przyjmowanie zgłoszeń na zimową edycję Programu Staży Studenckich w Urzędzie Miasta. To już ostatnie dni rekrutacji. Nabór trwa do 30 września.

By ubiegać się o staż, trzeba być studentem III, IV lub V roku na uczelni państwowej lub prywatnej. Przyjmowani są zarówno studiujący w trybie dziennym jak i zaocznym, wieczorowym czy eksternistycznym. Kierunek studiów kandydata musi odpowiadać oczekiwaniom danego wydziału czy biura. Zachęcamy do kandydowania także studentów niepełnosprawnych.

Zgłoszenia studentów przyjmowane są on-line. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wnioski przyjmowane są do 30 września do północy. W kolejnym etapie z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Studenci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, rozpoczną pracę z początkiem listopada. Staż potrwa do końca lutego 2017 roku.

Na studentów czeka 90 wolnych miejsc w 28 wydziałach i biurach, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w spółce Targowiska.

Stażyści będą pracować na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 18 godzin tygodniowo, a za wykonaną pracę otrzymają wynagrodzenie . Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

W ramach poprzednich 48 edycji staży wpłynęło ponad 32,5 tys. zgłoszeń. Łącznie staż w urzędzie odbyło 3445 studentów, z czego około 500 zostało zatrudnionych na stałe. Wystawiane przez stażystów oceny potwierdziły zdobywane przez nich korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków.

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu 61 878 55 10.

Użyte w artykule zdjęcia: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz